Hopp til hovedinnhold

Sjekk status på søknad

Her finner du informasjon om saksbehandlingen og når du får svar på søknaden.

Sist oppdatert : 4. mars 2024

Når får du svar?

Vi har for tiden stor pågang av søknader og du må derfor regne med lengre saksbehandlingstid enn normalt. Dette gjelder både tiden vi bruker på å registrere inn nye søknader, og etter at søknaden din er satt til behandling. Forventet saksbehandlingstid er for tiden 4 - 6 måneder.

Hvis søknaden mangler dokumentasjon

Hvis det er dokumenter som mangler for at vi skal behandle saken, vil du få en e-post med informasjon om dette. Du må da logge deg inn i søkerportalen for å laste opp den manglende dokumentasjonen. Les mer om våre dokumentasjonskrav.

Svar på søknaden

Du får et varsel fra oss når vedtaket er klart.

Vi bruker digital postkasse. Dersom du ønsker å få svar til denne postkassen må du opprette din egen digitale postkasse (eid.difi.no).

Når svaret er klart finner du det også under "dokumentoversikt" i søkerportalen.

Da vil du ha fått ett av følgende resultat:

  • godkjenning
  • delvis godkjenning som morsmålslærer
  • utligningstiltak (kun for EØS og Sveits)
  • avslag
  • avvisning

Godkjenning som styrer og pedagogisk leder

Hvis du får godkjenning er du kvalifisert for tilsetting som styrer og pedagogisk leder i norske barnehager. Men det er opp til arbeidsgiver å vurdere om du norskkunnskapene dine er gode nok, og om du er kvalifisert for en aktuell stilling.

Svar på søknad (utligningstiltak)

Hvis du får vedtak om utligningstiltak, betyr det at du ikke oppfyller alle kravene for godkjenning, men at du har muligheten til å få godkjent yrkeskvalifikasjonen din ved å bestå en egnethetsprøve eller en prøveperiode. Denne muligheten er kun mulig å oppnå hvis du har rett til å utøve yrket etter yrkeskvalifikasjonsdirektivet.

En egnethetsprøve består av én eller flere skriftlige oppgaver etterfulgt av en muntlig prøve. Egnethetsprøvene blir vurdert av eksterne fagpersoner (sakkyndige) fra norske læresteder. Det er direktoratet som organiserer egnethetsprøvene.

En prøveperiode innebærer at du finner en barnehage som er villig til å veilede og vurdere kompetansen din mens du jobber. Innhold, oppgaver og ansvar under prøveperioden skal utarbeides i samarbeid mellom deg, barnehagen og oss i direktoratet.

Avslag på søknad

Hvis du får vedtak om avslag, har vi vurdert det til at du ikke har en kvalifikasjon som tilsvarer den norske, og/eller at utdanningen din ikke oppfyller kravene for godkjenning.

Avvisning av søknad

Hvis du får vedtak om avvisning betyr det at vi ikke kan eller ikke skal behandle søknaden din. Hvorfor søknaden er avvist er nærmere forklart i vedtaket.

Dette kan for eksempel være fordi

  • du ikke har lastet opp alle dokumentene som vi trenger.
  • du har søkt før og ikke lagt ved nye dokumenter eller ny informasjon til søknaden.
  • du allerede har fått godkjenning.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om søknaden kan du skrive en melding til saksbehandler i søkerportalen når saken er satt til behandling. Du får et varsel når saken er satt til behandling. Bruk funksjonen «Still et spørsmål» under «Mine meldinger».

Du kan klage

Du kan klage på vedtaket ditt innen tre uker etter at du har fått svar. Hvis det er noe du lurer på om vedtaket eller om klagereglene, kan du skrive en melding til saksbehandleren din i søkerportalen fram til klagefristen går ut.

Regelverk