Hopp til hovedinnhold

Om godkjenning av fagskoleutdanning

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse kan gi generell godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning eller annen høyere yrkesfaglig utdanning. Dette er en godkjenningsordning for deg som har en yrkesfaglig utdanning som bygger på videregående opplæring.

Sist oppdatert : 6. november 2023

Du kan søke om denne godkjenningen hvis du har fagskoleutdanning fra utlandet. Fagskole i Norge er høyere yrkesfaglig utdanning, som ligger på nivået mellom fag- og yrkesopplæring på videregående nivå (fag- og svennebrev) og høyere utdanning (bachelor, master).

Utdanningen din vurderes opp mot norsk fagskoleutdanning, og hvis den oppfyller krav til godkjenning kan den sidestilles i nivå og omfang.

Hva er norsk fagskoleutdanning?

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Utdanningen gir kompetanse som kan tas direkte i bruk i arbeidslivet. Utdanningene er derfor fokusert på praktisk opplæring som er knyttet opp mot behov i arbeidslivet og er mindre fokusert på forskningsbasert og akademisk læring.

Fagskoler tilbyr korte yrkesrettede utdanninger innenfor en rekke fagfelt med et omfang på seks måneder til to år. Opptakskravet er gjerne fullført yrkesfaglige utdanningsprogrammer på videregående nivå (som for eksempel svennebrev i tømrerfaget eller fagbrev i kokkfaget) eller fullført studieforberedende utdanningsprogrammer.

Om vår vurdering av din utdanning

Godkjenningsordningen innebærer at vi vurderer om utdanningen din kan godkjennes som sidestilt med norsk fagskoleutdanning eller annen høyere yrkesfaglig utdanning i Norge.

Hvis utdanningen din godkjennes vil du få en vurdering som beskriver utdanningens omfang og nivå. Vi foretar ikke en faglig vurdering, men vi vil gi en kort beskrivelse av utdanningens yrkesfaglige profil i det landet den er tatt. Disse vurderingene gjøres etter lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 7 (lovdata.no) og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) kap. 9 (lovdata.no).

Det vil si at minstekrav for å få godkjenning er

  1. at utdanningen må være tilstrekkelig dokumentert fra lærestedet eller utdanningsmyndighetene i utdanningslandet. Utdanningen må være fullført og bestått på søknadstidspunktet.
  2. at utdanningen må være på nivå med norsk akkreditert fagskoleutdanning. Utdanningen må ligge på nivå over videregående opplæring.
  3. at utdanningen må ha et innhold og omfang som tilsvarer minimum et halvt år.
  4. at utdanningen må gi kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet i utdanningslandet uten ytterligere opplæringstiltak.

Hvis du har utdanning i et lovregulert yrke, kreves det også spesiell godkjenning. Sjekk yrkes- og bransjelisten med lovregulerte yrker.

Hva vurderer vi?

  • Utdanningens formelle status i utdanningslandet
  • Om dokumentene er ekte
  • Utdanningens omfang
  • Utdanningens nivå