Hopp til hovedinnhold

Ressurser for kompetanseutvikling innen realkompetansevurdering

Video

Ressursene er utviklet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse i samarbeid med OsloMet.

Innholdet er tilpasset fagkonsulenter som arbeider med realkompetansevurdering innen videregående opplæring for voksne, og behandler derfor sentrale emner i fagkonsulentens arbeid med å vurdere og verdsette kandidatens kompetanse. Ressursene er åpent tilgjengelig for alle som vil lære mer om realkompetansevurdering.

Begge undervisningsvideoer følges av refleksjonsoppgaver som både kan brukes alene eller sammen med andre. Podkastene kan også følges av diskusjon.

Video om verktøy og metoder i kartlegging og vurdering av realkompetanse

Video om top-down-prinsippet i realkompetansevurdering

Podkast om Top-down realkompetansevurdering

Anette Lund Follestad i samtale med Thomas Øverby og Sveinar Sætherberget.

Podkast om likeverdig kompetanse

Anette Lund Follestad i samtale med Tormod Skjerve.

Lov og forskrift

Dette regelverket vil bli oppdatert i midten av august med nye henvisninger i tråd med nytt regelverk.

Retten til videregående opplæring for voksne er regulert i Opplæringsloven §4A-3. I retten til videregående opplæring ligger også retten til realkompetansevurdering.

Retten til grunnskoleopplæring for voksne er regulert i Opplæringsloven §4A-1.

Det er flere forskrifter som regulerer bruken av realkompetansevurdering:

Bruk av tolk

Filmer fra VISKA-prosjektet som viser mulighetene for bruk av tolk i realkompetansevurdering:

Retningslinjer og rundskriv

Nordisk Kvalitetskompass for realkompetansevurdering

Delt ansvar for realkompetansevurdering

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Utdanningsdirektoratet har et delt ansvar for feltet realkompetansevurdering. Les mer om realkompetansevurdering på egen side.