Hopp til hovedinnhold

Kvalitetstid - Innovasjon og risikotaking i utdanning

Podcast

All nytenking krever en viss risikovilje, men hvor stort er rommet for å prøve og feile når vi driver med innovasjon i utdanning? Og hvorfor er det egentlig så viktig med innovasjon i utdanning?

Utviklet av: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Øystein Widding og Malcolm Langford deler erfaringer og refleksjoner rundt det å drive utdanningsfaglig nybrottsarbeid. De representerer to ulike Senter for fremragende utdanning, som springer ut fra svært ulike kulturer: I Engage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship – er innovasjon del av DNAet, mens CELL – Centre on Experimental Legal Learning – utfordrer det etablerte i jussfaget, som er et mer tradisjonelt og konservativt fag.

Episoden er ikke tekstet. Les en tekstlig oppsummering av episoden.