Hopp til hovedinnhold

Voksnes utdannings- og yrkesvalg 2023

StatistikkTilhører rapportserie: Nei

Fire av ti voksne ville valgt en annen utdanning om de skulle valgt på nytt i dag. Det viser en fersk kartlegging av voksnes utdannings- og yrkesvalg.

Utgiver:Opinion
Publisert:29.08.2023

Sammendrag

40 prosent ville valgt en annen utdanning

Fire av ti voksne ville valgt en annen utdanning om de skulle valgt på nytt i dag. Det viser en fersk kartlegging av voksnes utdannings- og yrkesvalg.

Ønske om bedre lønn er en av årsakene til at voksne ikke ville valgt samme utdanning.

Undersøkelsen viser at dersom de skulle valgt bransje på nytt, så ville de valgt data og IT, økonomi, kontor og administrasjon, og helse og omsorg.

2 av 5 ønsker å ta mer utdanning

Blant voksne som ønsker mer utdanning er det 7 av 10 som oppgir bedre lønn som årsak. Omtrent halvparten vil ta mer eller ny utdanning for å dokumentere kompetansen de allerede har, eller for å oppnå en bestemt karriere.

– Det er veldig bra at flere voksne vil ta mer utdanning. Undersøkelsen viser at flere syns det er vanskelig å finne god informasjon. Derfor planlegger utdanning.no å lansere nye sider rettet mot voksne som vil gjøre det lettere å finne utdanningsinformasjon, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Blant de som er i jobb, oppgir nesten 90 prosent at det er viktig at utdanningen ikke medfører dårligere økonomi, og at det er mulig å kombinere jobb og utdanning. At utdanningen er nettbasert eller samlingsbasert, er blitt noe viktigere siden 2021.

– Det er viktig at universiteter og høyskoler tilbyr studier som er fleksible, og at arbeidsgivere tilrettelegger for arbeidstakere som vil ta utdanning. Utdanning er kan være en god investering både for arbeidstaker og arbeidsgiver, sier Skule.

1 av 3 i aldersgruppen 26–29 år føler press

Unge voksne føler et større press om å ta mer utdanning enn de eldre. På spørsmål om hvor presset kommer fra, svarer flest at presset kommer fra samfunnet generelt, dernest på grunn av konkurranse i arbeidsmarkedet samt fra familie og venner.

– Voksne som er usikre på karrieremuligheter kan for eksempel snakke med en karriereveileder. Karriereveiledning.no tilbyr gratis veiledning på chat eller telefon, sier Skule.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Undersøkelsen er gjennomført digitalt i april og mai 2023. Respondentene er trukket fra Norstat sitt webpanel og er vektet på alder, kjønn og geografi. 1102 respondenter i aldersgruppen 26 til 60 år har svart på undersøkelsen.

  • Rundt 1 av 3 har startet på en utdanning uten å fullføre
  • Mer enn 8 av 10 mener korona-pandemien ikke har påvirket synet på å ta utdanning
  • Nesten 2 av 5 har vurdert å bytte jobb det siste året
  • 30 prosent syns det er lett å velge riktig utdanning
  • Rundt 7 av 10 mener internett er en viktig kilde til informasjon om utdanningsmuligheter
  • 6 av 10 kjenner til utdanning.no
  • Svært få har hørt om en offentlig e-veiledningstjeneste der de kan chatte eller snakke med en karriereveileder (6 prosent), karriereveiledning.no (16 prosent) og karrieresenter i fylket (10 prosent)