Hopp til hovedinnhold

Hovedopptak til høyere utdanning ved universiteter og høgskoler - juli 2023

KortnotatTilhører rapportserie: Nei

I denne rapporten presenterer vi hovedtrekk fra hovedopptaket 2023. Hovedopptaket sammenlignes enten med fjorårets, eller, der det er interessant å se på tendenser over lengre tid, de siste 10 årene.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Publisert:24.07.2023
Les mer hos Samordna opptak

Sammendrag

Oppsummering av hovedfunn

104 618 søkere har i år fått tilbud om studieplass til universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak, en nedgang på 0,6 % sammenlignet med i fjor. Av alle som har fått tilbud om studieplass i år, har 63 264 søkere kommet inn på sitt førstevalg, noe som tilsvarer 60,5 %. Av 121 222 søkere som er kvalifisert til minst ett av sine studieønsker, står 16 604 uten tilbud om studieplass etter hovedopptaket. Dette er en økning sammenlignet med i fjor på 3,9 %.

I år har 26 % av alle søkere gjennom SO fått tilbud til et lærer- eller helsefagsstudium. Lærer er det utdanningsområdet som har størst prosentvis nedgang. Helsefag har også nedgang i antall tilbud gitt. Til tross for en nedgang i søkere med tilbud på 3,1 %, har utdanningstypen «audiologi» og «fysioterapi» en økning på henholdsvis 22,2 % og 18,5 % i tilbud gitt sammenlignet med i fjor. Økningen skyldes flere tilbud ved allerede eksisterende utdanninger.

Økonomisk-administrative fag og land- og havbruk er de utdanningsområdene med størst prosentvis økning målt i antall tilbud gitt til søkere. Det er gitt 14,6 % flere tilbud om studieplass innenfor økonomisk-administrative fag i år enn i fjor, noe som utgjør 2 561 tilbud. Studier innenfor land- og havbruk har gitt 8,7 % flere tilbud sammenlignet med i fjor, men ettersom dette utdanningsområdet utgjør en liten del av de totale tilbudene som er gitt, er økningen i antall kun 87 tilbud.

Det er i år en økning i antall søkere med tilbud i aldersgruppen 20-21 år med 370 flere tilbud (1,2 %). Det er ellers en nedgang i yngre søkere med tilbud i alderen 18- 19 år og 22-25 år. Eldre søkere med tilbud, 26 år og oppover, har en liten økning i antall søkere med tilbud sammenlignet med i fjor.

Kjønnsfordelingen holder seg ganske stabil, men andelen tilbud gitt til kvinnelige søkere har økt litt jevnt fordelt over de siste årene. Mannsandelen med tilbud om studieplass er nå på under 40 %, og vi må tilbake til 2008 for å se samme andel.

Tilbud innenfor fleksible utdanninger fortsetter å øke. 10 % av tilbudene om studieplass ble gitt til et nettbasert studium, en økning fra i fjor da andelen var 7,5 %. Også deltidsutdanninger ser en økning særlig i søkere med tilbud, fra 5 772 søkere med tilbud i fjorårets hovedopptak til 7 777 søkere med tilbud i år.

Les faktanotat

Hent ut tallene i nettrapport