Hopp til hovedinnhold

Norsk og tsjekkisk naturbarnehage samarbeider om demokrati, likeverd og inkludering

Sist oppdatert: 6. juni 2024

Ansatte fra Småtjern naturbarnehage og den tsjekkiske barnehagen LMS Studanka får mulighet til å jobbe i hverandres barnehager for å lære fra hverandre og utveksle erfaringer. De to barnehagene skal også samarbeide om temaene demokratisk deltakelse, likeverd og inkludering.

Kvinne sitter på benk utendørs og viser frem et ark til et barn.

Foto: Småtjern naturbarnehage

Kort om prosjektet

Ansvarlig for prosjektet: LMS Studenka, naturbarnehage fra Trubska i Tsjekkia

Tidsperiode: 2021

Fagområde: Barnehage

Samarbeidspartnere: Barnehagene LMS Studenka fra Trubska i Tsjekkia og Småtjern naturbarnehage.

De ansatte i Småtjern naturbarnehage og LMŠ Studánka få mulighet til å jobbe i hverandres barnehager. De to barnehagene skal også samarbeide om temaene demokratisk deltakelse, likeverd og inkludering.

– Jeg tror vi kan lære mye av hverandre, sier Sandra Černá som eier og driver naturbarnehagen LMŠ Studánka i landsbyen Trubská et stykke vest for den tsjekkiske hovedstaden.

Nylig var hun på besøk i Småtjern naturbarnehage i Lunner. De to barnehagene skal det neste året samarbeide om et utvekslingsprosjekt.

– Det var veldig fint å få komme til Småtjern, alt jeg så der var veldig inspirerende. Jeg ble glad for å se at det var mange likheter mellom barnehagene, for eksempel tankegangen rundt hva som er bra for barna, sier Černá og peker blant annet på at man i begge barnehager er opptatt av å bruke naturen som læringsarena.

Mye kreativitet

Småtjern naturbarnehage ligger ikke idyllisk til ved siden av et tjern, som navnet antyder. Idyllisk er det, men bratt. I skråningen oppover fra barnehageporten ligger flere gammer spredt i terrenget.

– Da jeg skulle starte barnehagen, lette jeg helt bevisst etter det mest ulendte terrenget. Fordi det å være i god fysisk form har direkte sammenheng med utviklingen av hjernen, sa eier og daglig leder Jørgen Kjørven da barnehage.no besøkte Småtjern i 2018.

Barnehagens filosofi er at all aktivitet foregår utendørs, hele året. Naturen brukes som lekeplass, og tilgangen på ferdig tilvirkede leker er minimal.

– De har et flott miljø i barnehagen som er bygget på tillit. De ansatte er veldig bevisste på hva som foregår uten at de kontrollerer hva barna holder på med, sier Sandra Černá.

– Hvis jeg skal sammenligne med hvordan jeg tilnærmer meg barnehagedagen, prøver jeg gjerne å organisere litt mer og ha mer struktur gjennom dagen. Det er fint å se at hvis det ikke alltid er slik, så er det også greit. Man mister ikke kvaliteten. Det var også gøy å se all kreativiteten som er i Småtjern. Ikke bare barna som får mulighet til å utfolde seg, men også de ansatte, legger hun til.

Ute i all slags vær

Den tsjekkiske barnehagestyreren startet opp Studánka tilbake i 2014. Da som en uformell og alternativ fritidsklubb for barn i førskolealder. Gjennom årene har den utviklet seg til å bli en formelt godkjent barnehageenhet med plass til 15 barn i alderen tre til seks år.

– Vi er opptatt av å tilby et utfordrende og kreativt leke- og læringsmiljø, og å fremme helse og velvære gjennom å bygge fysisk og mental robusthet. Vi oppmuntrer til aktivitet, frilek og utforsking utendørs, med mulighet til å se, lytte, ta på, lukte og smake på det naturen tilbyr. Mesteparten av dagen tilbringes ute. Barna leker og lærer i skogen og i andre naturlige omgivelser – uansett vær, forteller Černá.

Barnehagens lokaler består av en ombygget sirkusvogn og en jurt (et telt som tradisjonelt har blitt brukt av nomader i Sibir og Sentral-Asia).

– Jurten er innredet med stoler og bord. Det er her barna spiser lunsjen sin. Strøm får vi via solcellepaneler og vi har en peis som sørger for at det er godt og varmt. I campingvognen har vi madrasser og puter og her kan barna hvile.

– Vi har en alternativ pedagogisk tilnærming sammenlignet med de fleste andre barnehager i Tsjekkia. I en ordinær offentlig barnehage har de vanligvis en mer organisert hverdag og de fleste aktivitetene skjer innendørs. Det er gjerne én lærer på 24 barn, man snakker derfor mest til hele gruppa. Vi har mer plass til frilek og kan ha en mer individuell tilnærming til barna ettersom vi har to lærere på 15 barn, forteller den tsjekkiske styreren.

Utvekslingsprosjekt

I løpet av de neste månedene vil de ansatte i Studánka og Småtjern få mulighet til å jobbe i hverandres barnehager. Målet med utvekslingsprosjektet er å dele gode pedagogiske praksiser.

– De ansatte vil både observere og få erfaringer med forskjellige praksiser og tilnærminger i partnerbarnehagen. Selv om vi har lignende verdier og prinsipper, bidrar de to landenes ulike kultur og historie til at verdiene kommer til uttrykk på forskjellige måter i barnehagehverdagen, forteller Černá.

– Studánka ble etablert i et land hvor man tradisjonelt har en veldig strukturert hverdag og pedagogisk tilnærming. I vår barnehage legger vi hovedvekt på at barna skal få utvikle seg og lære i naturen, og at barnas instinkter og intuisjon bidrar til at de blir kjent med verden og seg selv. Vi ønsker derfor å observere hvordan vår partnerbanehage i Norge klarer å ha en mer spontan pedagogisk tilnærming, legger hun til.

Aktivitetene

Utvekslingsprosjektet er finansiert av EØS-programmet EEA Grants som er ment å bidra til utjevning av sosiale og økonomiske forskjeller i Europa, og styrke forholdet mellom giverlandene (Norge, Liechtenstein og Island) og mottakerlandene.

Jørgen Kjørven i Småtjern naturbarnehage forteller at det var den tsjekkiske barnehagen som tok initiativ til samarbeidet.

– Vi fikk en epost i januar hvor de spurte om vi ville være med på et samarbeid. I første omgang er det altså snakk om utveksling av arbeidstokken. Dette prosjektet skal gå over ett år og innebærer at mine kolleger får reise ned til Tsjekkia for å jobbe i barnehagen i en periode på minimum ti dager og maksimum to måneder, mens ansatte fra Studánka kommer hit for å jobbe i vår barnehage.

Tidligere i høst var han selv på besøk i den tsjekkiske naturbarnehagen.

– De holder til i utkanten av en gresslette like ved en skog og et bekkefar. Det er en fantastisk plass og de har et veldig godt miljø og en god stemning i barnehagen, sier Kjørven som fikk være sammen med barna og de ansatte gjennom en vanlig barnehageuke.

Likheter og forskjeller

– Hvilke erfaringer gjorde du deg da du besøkte Studánka?

– At det er en del likheter mellom de to barnehagene, som for eksempel det å bruke naturen som arena for å drive jobben vår. Det er også noen forskjeller. Her i Norge har vi nok et større individuelt fokus. Våre interaksjoner med barna foregår mer på individbasis. I den tsjekkiske barnehagen var de veldig gode på kollektive interaksjoner og organisering, sier Kjørven.

– Det var veldig spennende å se hvordan de tilnærmet seg fellesskapet.

Dette skal jeg lære mye mer om i tiden fremover, legger han til.

Deltakende demokrati

I tillegg til utvekslingsprosjektet skal den norske og tsjekkiske barnehagen ha et samarbeid omkring temaene demokratisk deltakelse, likeverd og inkludering. Dette prosjektet skal vare i to år.

– Vi skal jobbe med forståelsen av disse begrepene. Det handler blant annet om danningsprosessen; hvordan kan man sikre at barna tar del i sin egen danningsprosess og at barna får delta i demokratiet? Og hva innebærer egentlig likeverd og likestilling? sier Kjørven.

Sandra Černá ser frem til å få nye ideer om hvordan de kan jobbe med disse temaene i barnehagen.

– Hvordan kan vi sørge for at barna får nok rom til å snakke for seg selv og medvirke i barnehagehverdagen? Og hvordan bør barnehagelærerrollen være? Det er ikke alltid barna kan være med å bestemme. Vi ønsker å få en dypere forståelse av hva deltakende demokrati og aktivt medborgerskap innebærer i en barnehage – at disse ordene skal få en ny mening for oss.

Læring og utvikling i fellesskapet

Kjørven forteller at de overnevnte temaene også kommer til å være sentrale i utvekslingsprosjektet.

– Når de ansatte er på utveksling vil de få spesifikke områder å observere. Vi fra Småtjern kommer blant annet til å observere hvordan personalet i Studánka forholder seg til barns motstand og barns konflikter, hvordan de setter grenser og hvordan barneperspektivet og barns medvirkning kommer til syne i både planleggingen og hverdagen. I løpet av mitt besøk ble jeg, som nevnt, oppmerksom på hvor individuell vår tilnærming til læring er. Jeg tror vi kan ha noe å lære av Studánka når det gjelder læring og utvikling i fellesskapet, sier han.

– Det vi kan bidra med er kanskje nettopp den individuelle tilnærmingen der barnets deltakelse og individuelle behov blir hensyntatt i ulike aktiviteter. Ettersom barns rett til medvirkning og demokratisk deltakelse har stått sterkt i den norske barnehagen i mange år håper jeg at vi kan bidra med noen ideer til hvordan barnet kan være deltaker i sin egen danningsprosess. Utover det vil kanskje måten vi bygger prosjekter og læringsaktiviteter på, og barns deltakelse i disse prosessene, være noe de ansatte i Studánka vil se nærmere på, sier Kjørven.

Betydning for praksis

Målet er å utarbeide et dokument, en plan, for arbeid med barns demokratiske deltakelse, likeverd og inkludering, opplyser de to barnehagelederne.

– Erfaringene og forståelsen vi får gjennom prosjektet skal, forhåpentligvis, ha betydning for praksis. Barnehagen i Tsjekkia håper å kunne benytte både dokumentasjonen og kunnskapen de tilegner seg til å påvirke politikere og andre som har innflytelse på utformingen av barnehagepolitikk.

– Videre ønsker vi å spre informasjon om det vi finner ut. Etter planen skal vi først dele informasjon lokalt, og innenfor våre nettverk. I tillegg skal vi arrangere i hvert fall én konferanse for barnehagefolk i Praha mot slutten av prosjektperioden, forteller Kjørven.