Hopp til hovedinnhold

Kan fremtidens roboter rydde og redde jordkloden vår?

Publisert: 2. februar 2024 kl. 10.38

Elever fra fire europeiske skoler har utviklet robot-prototyper som er i stand til å plukke plast og annet søppel fra strender. Er disse robotene en del av løsningen på hvordan vi i fremtiden kan løse store miljøutfordringer forårsaket av forsøpling?

Ansvarlig for prosjektet: Leopold-Hoesch-Berufskolleg der Stadt Dortmund

Tidsperiode: 2018 - 2021

Fagområde: Industriteknologi og IKT

Samarbeidspartnere: Aust-Lofoten videregående skole, IES Puerto del Rosario, Leopold-Hoesch-Berufskolleg der Stadt Dortmund, Etelä-Kymenlaakso vocational college (EKAMI)

Tildelte midler: Ikke oppgitt

En gruppe elever sitter rundt en PC og jobber.

Robots'R Us er et internasjonalt prosjekt hvor skoleelever får lære mer om IKT og teknologi gjennom å finne løsninger på relevante samfunnsutfordringer.

Elevene har gjennom prosjektperioden jobbet med å utvikle robot-prototyper som skal kunne plukke plast og søppel på strender. Hensikten med disse robotene er at de potensielt skal bidra til å minske miljøskadene ved forsøpling. Utviklingen av prototypene har vært en langsiktig prosess, som krevde godt med forarbeid og mye utprøvinger underveis.

– Da vi ble usikre på om hastigheten til børsten var god nok, måtte vi utvikle to ulike løsninger; én med to gir og én hvor motoren var direkte tilkoblet til børsten. Vi lagde også en prototype for selve roboten som de andre studentene allerede hadde begynt på, forteller Kasper, en av elevene fra Aust-Lofotene videregående skole som deltok i prosjektet.

Målet med prosjektet er at elevene i løpet av de tre siste årene har lært mer om roboter, automasjon og fremtidens arbeidsliv. Samtidig skal prosjektet være med på å gjøre yrkesfag mer attraktivt.

Gjennom prosjektet får de deltakende skoleelevene benytte seg av nye programvarer, prøve nytt utstyr og samarbeide med andre ungdommer fra Norge, Tyskland, Spania og Finland. Sammen bidrar dette til at elevene øker sin kompetanse innenfor teknologifeltet og får god praktisk erfaring - samtidig som de også blir kjent med nye mennesker, møter nye kulturer og får utvikle sine egne språkkunnskaper og samarbeidsevner.

Bakgrunn

Det hele startet i Lofoten med en oppstartkonferanse gjennomført i oktober 2018. Her besøkte SALT Aust-Lofoten videregående skole for å holde foredrag om plast i havet for deltakerne fra de fire ulike skolene.

Dette foredraget ledet til at elevene gikk sammen i internasjonale team for å begynne planleggingen av hvilke prototyper de ønsket å utvikle. En viktig del av planleggingen var å diskutere hvilke samfunnsutfordringer roboter kan være med på å løse, for eksempel innen velferdsteknologi.

Til slutt landet elevene på å at de ønsket å utvikle robot-prototyper som skal være i stand til å rydde plast og annet søppel på strender - og som på sikt vil kunne bidra til å redde og rydde jordkloden vår.

Noen måneder senere, i januar 2019, reiste elevene ned til spanske Fuerteventura hvor neste workshop ble arrangert. Deretter fulgte en ny workshop i Dortmund mai 2019. Siste workshop ble gjennomført januar 2020 i Finland.

Pandemien satte derimot en stopper for den planlagte avslutningskonferansen i Dortmund. Dermed ble prosjektperioden utvidet til februar 2021 og siste, avsluttende del av prosjektet måtte gjennomføres digitalt.

Avslutningskonferansen tok derfor sted over Teams 1.-3. februar 2021. Her fikk de fire skolene vise frem sine robot-prototyper og demonstrert på en "playground" hvordan de er designet for å rydde plast og strandsøppel. Prototypen til elevene fra Aust-Lofoten videregående skole ble kåret til prosjektets beste robot!

Folk som jubler rundt et bord med små roboter på.

Aktivitetene

Følgende aktiviteter fikk prosjektet støtte til:

  • Reise- og oppholdskostnader til workshopene (ca. 5 elever og to lærere på hver reise)
  • Innkjøp av utstyr til robotprototypene
  • VR-briller
  • Utstyr til programmering (Arduino)
  • Arrangering av konferansen

Resultatene

Prosjektet har ført til at skolene har økt sin samlede kompetanse innen programmering og automasjon. Som et resultat av dette, sitter elevene igjen med nye ferdigheter innenfor feltet for IKT og teknologi. Denne kompetansen er svært verdifull og relevant for ungdommene som skal ut i et stadig mer automatisert og internasjonalt arbeidsliv.

Samtidig har prosjektet bidratt til å bygge gode relasjoner mellom de ulike skolene i Europa. Gjennom mye prosjektbasert arbeid har elevene også fått utviklet sine engelskkunnskaper, blitt kjent med nye kulturer og lært å samarbeide med andre, både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Aust-Lofoten videregående skole sier de ønsker å opprettholde kontakten med de andre skolene selv om prosjektperioden er over, derfor er det ikke umulig at et nytt Erasmus-prosjekt kan finne sted i fremtiden.

Råd til andre

Både lærere og elever som deltok i Robots'R Us er godt fornøyde med hva de har lært av prosjektet i løpet av de tre siste årene. Kasper, en av elevene fra Aust-Lofoten videregående skole, vil utvilsomt anbefale andre lærere og elever å delta i fremtidige Erasmus-prosjekt:

– Jeg vil anbefale andre å ta del i et prosjekt som dette fordi du får muligheten til å bli kjent med andre mennesker og prøve nye, spennende ting.

Ottar, som også var en av de deltakende elevene fra Aust-Lofoten videregående skole, mener at Erasmus-prosjektet har bidratt til mer effektiv læring. Han trekker dessuten frem hvordan prosjektet har vært en unik erfaring i hans skoleløp:

– Jeg mener jeg har fått godt utbytte av å være med i dette prosjektet. Det har vært en annerledes skoleerfaring, med langt mer aktiv læring basert på å prøve og feile. Etter min mening, er det den beste og mest effektive måten å lære på. Derfor burde vi benytte oss av denne måten å lære på langt oftere!

Gruppebilde av elever og lærere.