Hopp til hovedinnhold

Hildes 7 tips for å komme i gang med Erasmus+ i barnehageprosjekter

Sist oppdatert: 4. juni 2024

Er du leder for en barnehage? Visste du at Erasmus+ har utrolig mange muligheter for dine ansatte, barna og utviklingsarbeidet i barnehagen?

Kvinne står ute og smiler mot kamera. I bakgrunnen kan man skimte uteområdet i en barnehage.

Foto: HK-dir

Barnehagesjef Hilde Margrethe Ersvær er i gang med sitt tredje Erasmus+-år. Her er hennes 7 tips for å komme i gang med Erasmus+:

1. Start i god tid og tenk langsiktig

Mitt mål er at Erasmus+ alltid skal være en naturlig del av barnehagene jeg jobber i. For å komme dit er det viktig å tenke langsiktig og være ute i god tid før søknadsfristene. Lag en plan for hva du vil oppnå. Trenger du hjelp til å finne partnere kan et kontaktseminar være et lurt førstesteg å ta – du finner en oversikt over alle arrangementer på erasmuspluss.no/arrangementer.

2. Sørg for å få ledelsen med på laget

Det er viktig at du forankrer Erasmus+-prosjektet hos ledelsen. Få dem med på laget og sørg for støtte til planen du har laget. Les mer om hvordan Hilde gikk frem.

3. Velg et tema dere allerede jobber med

Alle som jobber i en barnehage, vet at det fort kan oppstå trøtthet hvis det kommer nye prosjekter hele tiden. Det fine med Erasmus+ er at det støtter opp om utviklingsarbeidet dere allerede gjør i dag! Bærekraft, digitalisering og inkludering er prioriteringer som gjennomsyrer hele programmet – velg et tema dere allerede jobber med.

4. Involver ALLE ansatte

Inspirer de ansatte til internasjonalt samarbeid. La alle ansatte i barnehagen reise ut, ikke bare pedagoger og ledere. Det oppleves som en anerkjennelse å bli involvert og få reise som representanter fra barnehagen. Husk at de ansatte også blir en del av det internasjonale nettverket Erasmus+ tilbyr – noe som igjen kan brukes til rekruttering til barnehagen. Det er både gøy og attraktivt å jobbe i en Erasmus+-barnehage!

5. Legg til rette for kunnskapsdeling og møteplasser

Dette gjelder både underveis og i etterkant av prosjektet. Vi har hatt stor suksess med en ansatt-blogg der de kan dele fag, reisebrev og nyheter i prosjektet. Synligjør for foreldrene at dere deltar i Erasmus+ for å gjøre barnehagen enda bedre for barna.

6. Søk hjelp i tide

Litt tungt å komme i gang? Erasmus+ krever litt innsats, men du får så mye igjen! Be om hjelp hos HK-dir om du står fast i søkeprosessen. Her får du god hjelp og mange nyttige tips. Husk også å melde deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av søknadsfrister og arrangementer. Ta kontakt på: erasmuspluss@hkdir.no

7. Kom i gang

Sjekk ut dine muligheter på Erasmuspluss.no allerede i dag. Lykke til!