Hopp til hovedinnhold

Fra vannkraft til atomkraft. Norsk og tsjekkisk videregående skole samarbeider om energikilder

Sist oppdatert: 31. mai 2024

Numedal VGS og Gymnasium Teplice fra Tsjekkia har en langvarig samarbeidshistorie. Siden 2015 har disse to skolene deltatt i et internasjonalt prosjektsamarbeid med energi som sentralt tema.

15 personer, kvinner og menn, står med anleggshjelmer foran en stor maskin.

Kort om prosjektet

Ansvarlig for prosjektet: Numedal VGS

Tidsperiode: 2022

Fagområde: Videregående skole

Bakgrunn

Prosjektets fokus har vært å utforske hvordan ulike energikilder påvirker nærmiljøet, samt å belyse miljøkonsekvensene knyttet til kraftverkene.

"Det er av stor betydning å etablere et solid nettverk med samarbeidsskolen," påpeker Inger Marie Skriudalen, som fungerer som prosjektleder ved Numedal VGS. Hennes samarbeid med den tsjekkiske koordinatoren Ilona Kubonova har pågått siden 2007, og dette partnerskapet har fortsatt å blomstre etter at Inger Marie begynte ved Numedal VGS i 2015.

Prosjektleder Inger Marie Skriudalen forteller de positive effektene elevene får ut av samarbeidet.Den tsjekkiske koordinatoren Ilona Kubonova har jobbet med internasjonale prosjekter helt tilbake til 2002. For henne er det viktig å kunne møtes ofte og ha muligheten til å bygge en nær relasjon. Det gjør at det er mye lettere å samarbeide neste gang.

I løpet av dette prosjektet gjennomfører både den norske og den tsjekkiske skolen gjensidige besøk samt befaringer ved relevante kraftverk. Vannkraft har førsteprioritet i Norge, mens kullkraft og kjernekraft er de fremste energikildene i Tsjekkia.

Dagsaktuelt tema

Energi vil alltid forbli en aktuell tematikk, spesielt i dagens samfunn. Diskusjoner om energikilder og deres påvirkning på miljøet, spesielt lokalt, utgjør en sentral del av læreplanen både i Norge og Tsjekkia. Da hvert land har sitt ekspertiseområde innen ulike energikilder, tilbyr dette prosjektet elevene en bredere og mer dyptgående forståelse av faget. Gjennom ekskursjoner til ulike kraftverk får elevene førstehånds erfaring med hvordan utvinning av kull kan påvirke naturen og miljøet rundt. Dette setter sterke inntrykk hos dem.

Det er et mål å gi elevene innsikt i andre kulturer, tradisjoner og fagområder. Vi ønsker å motivere elevene samtidig som vi oppnår faglig fremgang. I tillegg vektlegger vi det kulturelle og sosiale aspektet. Dette bidrar til å styrke elevenes selvtillit og deres evne til å kommunisere på engelsk, påpeker Inger Marie.

Aktivitetene

Bare noen steinkast fra skolen ligger Nore kraftverk og fiskeoppdrettsanlegget Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB). Her var både de norske- og de tsjekkiske elevene på ekskursjon når de besøkte Norge. Laboratoriet på skolen blir også brukt i forsøk knyttet til vannkraft og elektrisitet.

– Før elevene og lærerne besøker hverandre, har lærerne kontakt på teams. Og det blir gjennomført webinarer i forkant hvor elevene får introdusere seg selv og møte hverandre, forteller Inger Marie.

Et utvalg av elevene får også dra på et 7 dagers besøk til Tsjekkia. Her får de besøke kjernekraftverk, kullkraftverk og kullminer. Parallelt med Norge har også Tsjekkia et energisamarbeid med Island og den islandske skolen Menntaskólinn í Kópavogi, hvor de under sitt opphold på Island fikk lære mer om geotermisk energi. Den islandske skolen er på besøk i Tsjekkia samtidig som Numedal VGS er på besøk.

Bredt nettverk

For å komme i gang med et EØS-prosjekt, må det foreligge en EØS-utlysning og man må finne en samarbeidspartner. Det er viktig å være åpen for å finne gode løsninger sammen og riktig tema. For Numedal VGS er det viktig at det blir fagrelatert og at det blir et faglig resultat. Det er mulig å velge samarbeidsprosjekter innenfor flere land, avhengig av hvilke land som er med det aktuelle året.

– For oss har Diku og nå Hk-dir vært til stor hjelp, forteller Inger Marie. – De er velvillige til å støtte opp om de forskjellige prosjektene man søker på, og du får en egen kontaktperson som du kan forholde deg til.

Det er også viktig å ha skolen i ryggen når man skal søke og at det er en interesse for prosjektet og utbyttet. På Numedal VGS er det interesse for å ha internasjonale prosjekter og det blir brukt midler for å kunne gjennomføre de. Det er opprettet et eget internasjonaliseringsteam bestående av en realfagslærer, språklærer og avdelingsleder som skal ha ansvaret for det internasjonale arbeidet på skolen. Dette teamet skal delta aktivt i de internasjonale prosjektene og sørge for å holde seg oppdatert og kvalitetssikre slik at målene blir nådd.

– Vi ønsker spesielt å jobbe med de internasjonale prosjektene for de elevene som går studiespesialiserende utdanningsprogram, forteller Inger Marie. - Her er det færre praktiske fag og muligheter for praksis utenfor skolen. Vårt mål er å sikre at alle elever i løpet av de tre årene minst får anledning til å delta i ett internasjonalt prosjekt."

Ambisjonene til skolen er å bygge opp den internasjonale kompetansen blant lærerne som igjen kommer elevene til gode. Det er viktig å se muligheter og delta på de prosjektene som kommer skolens vei. Salg, service og reiseliv er allerede blitt inkludert i et samarbeid gjennom Erasmus +, som er verdens største utdanningsprogram. Vi fortsetter også samarbeidet med Gymnasium Teplice, og har dette skoleåret et prosjekt for lærere. For skolen er det viktig å kunne holde på nettverket de har opparbeidet seg. Det gir flere muligheter og gjør at lærere på skolen kan delta på webinarer og jobbskygging før de deltar i de internasjonale prosjektene som inkluderer elever.

For skolen er det viktig å motivere elevene i forkant og gjøre dem trygge. Det er ikke alle elevene som har vært mye utenlands og for mange kan det være første gangen de reiser alene uten mamma og pappa. Her kan andre elevere være gode ambassadører og være med på å trygge de som ikke har erfaring med å reise. Samtidig blir mange av elevene motivert av å bli kjent med nye mennesker.

– Mange av lærerne og elevene er i starten redde for å måtte snakke engelsk. Erfaringsmessig så opplever de i etterkant det var helt uproblematisk; de forstår hverandre på tvers av nasjonene til tross for kulturforskjeller, forteller Ilona Kubonova.

Alle elevene og lærerne samlet ved en trapp utenfor et bygg i Teplice.

Gruppebilde av alle deltagerne i prosjektet under besøket i Tsjekkia.

Foto: Prosjektkordinator

Reslutatene

Elevene øker sin kompetanse og forståelse når de får jobbe sammen om prosjekter i grupper på tvers av nasjonene og bruker engelsk som arbeidsspråk. De også et innblikk i det tsjekkiske språket og opplever dagliglivet og kulturen som er annerledes enn vår. Å ha energi som tema, gjør at elevene samler seg om et faglig opplegg og gir grunnlag for mange gode diskusjoner og samtaler. Elevene motiveres til å gjennomføre oppgaver sammen med andre. Det samme gjelder for lærerne, de får muligheten til å kommunisere, dele gode ideer og god praksis med andre kollegaer på tvers av landegrensene.

Elever fra skolene går langs et vannkraftverk.

Elevene fra Tsjekkia og Norge under et besøk ved et vannkraftverk i Norge

Foto: Prosjektkordinator– På forrige prosjekt fikk alle trinn på studiespesialiserende muligheten til å dra sammen til Tsjekkia. Det resulterte i at de var mer sosiale med hverandre på tvers av trinnene, og var et stort pluss for skolemiljøet når de kom tilbake til skolen.

Mange år med internasjonal jobbing har gitt skolen et bredt nettverk og gode erfaringer med hva som forventes av et prosjektsamarbeid. Dette tar vi med oss inn i nye prosjekter som etableres. For skolen er det viktig å bruke kontaktnettet for å videreføre prosjekter og til å sende lærere på kurs og jobbskygging utenlands, forteller Inger Marie

Ilona og Inger Marie er enige om at det er viktig at elvene og lærerne får mulighet til å få nye impulser og få nye venner og kolleger. For skolen er det et mål at kontakten opprettholdes etter prosjektet. Det er med på å bygge sterkere relasjoner, og vil gjøre det lettere å møtes på et senere tidspunkt. Mange elever velger å holde kontakten videre gjennom sosiale medier.

Råd til andre

Inger Marie har et verdifullt råd til de som vurderer å søke om deltakelse i internasjonale prosjekter: "Det beste er å bare kaste seg ut i det! Dette tilfører en betydelig verdi både til skolen og alle som er involvert," forklarer hun. Det kan være lurt å begynne i det små. Dette bekreftes av Ilona, hun sier at skolene må prøve!