Hopp til hovedinnhold

Driver Erasmus+-prosjekter i stor skala: - Jeg brenner for internasjonalt samarbeid i barnehagen!

Sist oppdatert: 3. juni 2024

Barnehagesjef Hilde Ersvær har involvert hele 1500 barn og nesten 300 ansatte i internasjonalt samarbeid. Hun anbefaler flere å søke Erasmus+ for å utvikle norske barnehager.

Foto: HK-dir

– Jeg kommer ikke til stoppe med Erasmus+ med det første, forteller Hilde Ersvær med et stort smil.

Hun er sjef for barnehagene i Helse Bergen som består av 4 barnehager med til sammen 75 ansatte.

[@portabletext/react] Unknown block type "undefined", specify a component for it in the `components.types` prop

Jeg kommer ikke til stoppe med Erasmus+ med det første.

Hilde Ersvær

Det er bare fem år siden hun første gang hørte om Erasmus+.

– Jeg var ferdig med en videreutdanning ved NHH og på vitnemålsutdelingen oppfordret rektoren oss til å søke Erasmus-midler hos HK-dir for å fortsette utviklingsarbeidet. Og da tenkte jeg med en gang: Jess, det skal jeg!

Og det gjorde hun. Hilde Ersvær oppdaget at Erasmus+ ga henne og de ansatte muligheten til å se på både egen og andres praksis. Hvordan kunne de selv bli bedre gjennom internasjonalt samarbeid?

– Dette ble viktig for meg. Jeg ville undersøke hvordan barnehager jobber der ute i verden. Har vi de samme utfordringene? Kan vi skape forståelse for hvordan ulike saker løses ulikt i forskjellige land? Hva kan vi lære av hverandre? Og ikke minst, hvordan ta dette med i utviklingen av barnehagen?

Søk for flere barnehager

Det første hun gjorde var å delta på et tverrnasjonalt Erasmus+-møte. Her møtte hun mange kolleger fra andre land.

– Det var utrolig inspirerende, og jeg fikk mange kontakter. Du må være litt aktiv, men du får så mye igjen. Det har resultert i samarbeidsprosjekter med både Spania, Island og Italia.

Hilde mener flere ledere og eiere burde søke for flere barnehager samtidig, slik at prosjektene kommer alle i organisasjonen til gode.

– Jeg oppdaget at det var få barnehageeiere som søkte, de fleste var enkeltstående barnehager. Den gang søkte jeg på vegne av de 21 barnehagene i Akasia Barnehage. Det er et stort potensial for andre ledere og barnehageeiere å søke for flere barnehager.

Få hjelp fra HK-dir og tenk smart

– Søknadsprosessen er krevende. Du skal begynne med bærekrafts-målene og videre skal rammeplaner være faglig begrunnet. Men det er også bra, fordi du får reflektert rundt arbeidet underveis.

– Jeg var i kontakt med HK-dir og fikk god hjelp når jeg trengte det. Bruk dem, oppfordrer hun.

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send en epost til: erasmuspluss@hkdir.no

Barnehagelederen understreker hvor viktig det er å forankre Erasmus+ hos ledelsen før du setter i gang.

– Ja, ledelsen må være med fra starten, ellers går det ikke. Og så er det viktig å tenke litt smart rundt hvilket prosjekt du skal søke midler til. Det oppstår fort trøtthet hos de ansatte med alle prosjektene de skal forholde seg til, derfor tok jeg utgangspunkt i et utviklingsprosjekt innen livsmestring vi allerede var i gang med.

Trigges av Erasmus+

Forståelsen for andre mennesker og kulturer begynner allerede i barnehagen. Flere ganger i samtalen er barnehagesjefen innom hvor viktig internasjonalt samarbeid er for dem som jobber med utdanning.

– Viktigere enn noensinne! Og derfor trigget Erasmus+ meg. Vi har en økt flyt av mennesker, både barn og voksne over landegrensene. Vi trenger hele tiden mer kunnskap. Barnehagene i Norge er gode, men forskningen viser at flere land er lenger fremme på enkelte områder enn oss.

Kurs i blogging

[@portabletext/react] Unknown block type "undefined", specify a component for it in the `components.types` prop

Gjennom Erasmus+ blir det internasjonale samarbeidet mer enn bare en studietur som er kjekt der og da.

Hilde Ersvær

Gjennom Erasmus+ vil barnehagene i Helse Bergen dra nytte av både hverandre og barnehager i andre land når det kommer til å utvikle både pedagogikk, kommunikasjon og organisasjon.

– Gjennom Erasmus+ blir det internasjonale samarbeidet mer enn bare en studietur som er kjekt der og da. Nå er det mye mer organisert med forberedelser, oppfølging og spredning av resultater og deling av kunnskap.

Hvordan jobber dere med deling av kunnskap?

– Jeg satte i gang et bloggekurs for de ansatte. Her la de ut reisebrev og artikler som ble delt med andre barnehager, foreldregrupper og på sosiale medier. Jeg bruker den også aktivt på fagdager og konferanser i inn og utland.

Nå jobber Hilde Ersvær for at Erasmus+ skal bli en naturlig del av utviklingen i barnehagene. Gjennom Erasmus+ blir alle de ansatte, både dem som reiser og de som er hjemme, involvert i ny kunnskap.

– Du ser det gjerne ikke med en gang. Men du bidrar til holdningsendringer litt etter litt.