Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Utviklingsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning

Program/tilskuddsordningAntall tilskudd: 1

Tilskuddsordningen skal styrke kvalitetsutvikling i høyere yrkesfaglig utdanning.

Hva er Utviklingsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning

Tilskuddsordningen er etablert for å styrke kvaliteten i høyere yrkesfaglig utdanning gjennom bedre læring for studentene, økt kvalitet i undervisning og høy arbeidslivsrelevans. Programmet er ett av flere tiltak som skal stimulere til kvalitetsheving i tråd med målene for
fagskolesektoren.

Hvem står bak

Tilskuddsordningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Hensikt

Formålet med utviklingsmidlene er å stimulere til høy kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning og godt samsvar mellom utdanningstilbudene og den kompetanse arbeidslivet etterspør.

Hvem kan søke tilskudd fra programmet

Offentlige og private fagskoler kan søke om utviklingsmidler.

Kjerstin Bruvold Klokkeide

E-post:Kjerstin.klokkeide@hkdir.no