Hopp til hovedinnhold

Utviklingsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning

Program/tilskuddsordningAntall tilskudd: 2

Tilskuddsordningen skal styrke kvalitetsutvikling i høyere yrkesfaglig utdanning.

Hva er Utviklingsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning

Tilskuddsordningen er etablert for å styrke kvaliteten i høyere yrkesfaglig utdanning gjennom bedre læring for studentene, økt kvalitet i undervisning og høy arbeidslivsrelevans. Tilskuddsordningen er ett av flere tiltak som skal stimulere til kvalitetsheving i tråd med målene for fagskolesektoren.

Hvem står bak

Hensikt

Formålet med utviklingsmidlene er å stimulere til høy kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning og godt samsvar mellom utdanningstilbudene og den kompetanse arbeidslivet etterspør.

Hvem kan søke tilskudd

Offentlige og private fagskoler kan søke om utviklingsmidler.

Kjerstin Bruvold Klokkeide

E-post:Kjerstin.klokkeide@hkdir.no