Hopp til hovedinnhold

Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning (SFY)

Program/tilskuddsordningAntall tilskudd: 1

Utdanningsmiljø med status som Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning skal være ledende fagmiljøer i utvikling av kvalitet i utdanningene.

Hva er Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning (SFY)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har tildelt 24 millioner kronerover fire år til etablering av to piloter for Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning.

Status som Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning er en pilot over for fire år. I løpet av pilotperioden skal det gjennomføres en evaluering som vil legge grunnlaget for å vurdere om ordningen med Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning skal videreføres.

Hvem står bak

Senterordningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse forvalter ordningen.

Hensikt

Det overordnede målet med senterordningen er å heve statusen til høyere yrkesfaglig utdanning og stimulere til utvikling av fremragende kvalitet i utdanningene. Senterordningen skal gi fremragende fagskoler ressurser til å jobbe langsiktig med kvalitetsutvikling og innovasjon i høyere yrkesfaglig utdanning. Ordningen skal også stimulere til økt samarbeid mellom fagskoler, mellom ulike utdanningsnivå, og styrket samarbeid med arbeidslivet.

Sentre for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning skal være en spydspiss i sektoren gjennom å utvikle innovative måter å jobbe med utdanning på, som fremmer kvalitet i utdanningene. Gjennom arbeidet vil sentrene bidra til å øke anseelsen og rekrutteringen til fagutdanninger.

Utviklingsarbeidet skal blant annet gjøres gjennom å:

  • Utvikle og prøve ut pedagogiske og didaktiske metoder tilpasset høyere yrkesfaglig utdanning.
  • Utvikle og prøve ut nye former for samarbeid med arbeidslivet.
  • Stimulere til studenters eierskap til læring og nye former for studentengasjement.
  • Dele erfaringer og resultat med relevante deler av sektoren, for å bidra til kvalitetsheving utover sentrene i seg selv.

Sentre for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning

Kjersti Hopland Kvåle

E-post:Kjersti.kvale@hkdir.no