Hopp til hovudinnhald

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Organisasjon og leiing

Her finn du informasjon om leiargruppa, divisjonar og avdelingar. I tillegg til hovudkontor i Bergen, har vi kontor i Tromsø, Trondheim, Oslo og Brussel.

Sist oppdatert : 20. juni 2023

Leiargruppa

Divisjonar og avdelingar

Direktoratet er organisert i seks divisjonar med underliggande avdelingar og ein stab for kommunikasjon.

Divisjon for arbeidsliv og kompetanse

Divisjon for høgare utdanning og forsking

Divisjon for godkjenning og opptak

Divisjon for karriererettleiing

Divisjon for analyse og kunnskapsgrunnlag

Divisjon for styring og organisasjon

Stab for kommunikasjon

Organisasjonskart