Hopp til hovudinnhald

Organisasjon og leiing

Her finn du informasjon om leiargruppa, divisjonar og avdelingar. I tillegg til hovudkontor i Bergen, har vi kontor i Tromsø, Trondheim, Oslo og Brussel.

Sist oppdatert : 10. mai 2024

Leiargruppa

Divisjonar og avdelingar

Direktoratet er organisert i seks divisjonar med underliggande avdelingar og ein stab for kommunikasjon.

Divisjon for arbeidsliv og kompetanse

Divisjon for høgare utdanning og forsking

Divisjon for godkjenning og opptak

Divisjon for karriererettleiing

Divisjon for analyse og kunnskapsgrunnlag

Divisjon for styring og organisasjon

Stab for kommunikasjon

Organisasjonskart