Hopp til hovedinnhold

Realkompetansevurdering i bransjeprogrammene

En kartlegging av omfang og praksis i fagskole- og UH-sektoren

NotatTilhører rapportserie: Ja

Rapporten er en oppsummering av intervjuer med alle tilbydere innenfor treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Redaktør:Margrethe Marstrøm Svensrud
ISSN:2703-9110
Forfattere:Hanne Christensen , Elisabeth Bøe, Simen Blaker
Publisert:06.11.2023

Sammendrag

Rapporten oppsummerer en undersøkelse om bruk av realkompetansevurdering i forbindelse med opptak til videreutdanningstilbud som tilbys gjennom treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling. Formålet med undersøkelsen er å få bedre oversikt over praksis og bruk av realkompetansevurdering i videreutdanninger.

Basert på funnene i undersøkelsen ser det ut til å være lite bruk av realkompetansevurdering i UH-sektoren, mens fagskolesektoren i større grad gjennomfører realkompetansevurderinger og har en mer aktiv tilnærming overfor søkere med realkompetanse.