Hopp til hovedinnhold

Vårt internasjonale samarbeid

Vi legger til rette for internasjonalt kunnskapssamarbeid i hele utdanningsløpet. Vi styrker kvalitet og tilgjengelighet i utdanning og opplæring blant annet gjennom internasjonal samarbeid.

Nasjonalkontor for Erasmus+

Vi er nasjonalkontor for EUs program for utdanning, opplæring og idrett.

Godkjenningsmyndighet for utenlandsk utdanning

Vi har en viktig rolle som godkjenningsmyndighet for utenlandsk utdanning.

Våre internasjonale prosjekter

Vi koordinerer eller er partner i ulike internasjonale, eksternfinansierte samarbeidsprosjekter.

Nordisk nettverk for voksnes læring

Vi er vertsorganisasjon i Norge for Nordisk nettverk for voksnes læring.