Hopp til hovedinnhold

eTwinning: Ukens nyheter

Ukentlige nyhetspresentasjoner i samarbeid med andre

Sist oppdatert : 4. desember 2023

Vi gjør oppmerksom på at prosjektet ikke er oppdatert i samsvar med kompetansemålene fra LK20.

Forfatter: Thomas Herlofsen

Publisert første gang: juli 20, 2020

Innledning

Dette prosjektet er tenkt gjennomført på omtrent to måneder. Grupper i klassen følger med på globale og lokale nyheter og formidler disse til prosjektpartnerne ukentlig, med bilder og overskrifter. Deretter diskuterer man nyhetene i Twinspace Forums.

Mål

Eksempler på mål etter tiende trinn:

Engelsk

  • samtale om og formidle aktuelle og faglige emner
  • velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring

Samfunnsfag

  • vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning
  • reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene

Slik gjør du

Før prosjektet starter

Registrer deg i European School Education Program. Finn en partner, dette kan du gjøre gjennom Partner finding. Registrer prosjektet sammen, og vent på beskjed om at dere har fått et TwinSpace. Legg til elevene i TwinSpace. Opprett et forum i Twinspace for hver uke i prosjektet, med forumtråder for partnerskole og type nyheter (for eksempel: Danmark-globalt, Finland-nasjonalt, Norge-lokalt etc.). Lag også mapper under Materials med samme struktur.

Ukentlige aktiviteter så lenge prosjektet pågår

Hos hver prosjektpartner skal en gruppe elever hver uke presentere en lokal, nasjonal og global nyhetssak. Et foto med en overskrift og et par setninger er tilstrekkelig. De skal poste nyhetene i TwinSpace (under MATERIALER og i FORUM). De andre elevene bruker FORUM til å kommentere og stille spørsmål, og elevene som postet svarer. Dette en fin anledning for refleksjon.

Felles avslutning av prosjektet

Elevene i prosjektet bruker et felles skriveverktøy (for eksempel Padlet ) der de reflekterer over nyhetssakene. De kan for eksempel svare på følgende:

  • Hvilken av disse sakene vil være viktigst i framtiden (og hvorfor)?
  • Hvilken sak var mest engasjerende (og hvorfor)?
  • Hva du lært i dette prosjektet?

Utstyr

Tips

  • Man kan samle arbeidene, f.eks. som en liten film eller som en veggavis
  • Man kan også lage en mer tradisjonell avis ved å skrive små nyhetsartikler
  • Dette prosjektet er en god anledning til å diskutere fake news 

Vurdering

Kjennetegn på måloppnåelse vil variere med regifagene for prosjektet. Partnere i prosjektet kan godt jobbe mot forskjellige faglige læringsmål, med ulike kriterier for måloppnåelse.