Hopp til hovedinnhold

Kunnskapsprat: Hvordan kan økt kompetanse få flere i jobb?

Hvordan kan vi ved hjelp av utdanning og kompetanse bidra til å få flere i jobb, at de som er i arbeidslivet holder seg relevant og at vi bruker den enkeltes kompetanse best mulig?

Tidspunkt: 22. november 2023 kl. 08.30- 22. november 2023 kl. 10.00
Sted: Youngs Nede – Youngstorget 3 (inngang Pløens gate), 0181 Oslo • Fysisk | • Digitalt

Arrangementsopptak

Velkommen til Kunnskapsprat! Det vil først bli en faglig innledning hvor vi dykker dypere ned i hva som skal til for å få flere i jobb, og hvordan økt kompetanse kan bidra til at flere står lenger i arbeid. I tillegg er vi så heldig å ha fått med oss et stjernepanel til en spennende panelsamtale.

Et av områdene vi vil komme inn på i løpet av panelsamtalen er hvordan opplæring og rekvalifisering kan tilpasses og bli mer fleksibel basert på voksnes kompetanse og behov. Ved å ta utgangspunkt i voksnes opparbeidede kompetanse, og ta hensyn til at voksne ikke trenger å lære akkurat det samme som barn og unge blir også opplæringen mer effektiv. Ett viktig grep her er modulstrukturert opplæring, da dette er en helt ny måte å tenke kvalifisering på.

Skal vi lykkes med en modell der både arbeidstaker og arbeidsgiver ser verdien av kontinuerlig læring, må denne i mye større grad enn i dag integreres i de daglige arbeidsoppgavene. Vi må tenke i form av læringssykluser, ikke i lineære læringsløp, og åpne opp for at det blir mulig å ta flere utdanninger – også fagbrev – gjennom et yrkesliv som strekker seg over alt fra 40 til 60 år.

Det er flere aktører som har ansvaret for å realisere en læringsmodell som svarer opp fremtidens behov: Enkeltindividet må etterspørre læring. Da må tilbudet oppleves som relevant og koblingen mellom kunnskap og arbeidsoppgaver være tydelig.

Partene i arbeidslivet må legge til rette, slik at det blir mulig å integrere jobb med læring og å gjøre seg nytte av kompetansepåfyllet i ny eller gammel jobb. Og myndighetene må sikre at tilbudet er tilgjengelig og treffende – ikke bare i den første delen av livet, men gjennom hele yrkeslivet. Det betyr for eksempel at universiteter og høyskoler må klare å ta imot studenter som enten aldri har satt sine ben på en høyere læringsinstitusjon eller som har jobbet flere tiår før de igjen dukker opp for å lære.

I panelet møter du:

  • Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
  • Hans Christian Holte, direktør i NAV
  • Julie Lødrup, førstesekretær LO
  • Sindre Lysø, statssekretær Kunnskapsdepartementet
  • Barbro Noss, assisterende direktør i Samfunnsbedriftene

Delta digitalt

Hvem er arbeidskraftreserven?

I forbindelse med dette arrangementet har vi utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som ser på hvem arbeidskraftreserven er. Du kan lese mer om det på vår rapportside.

Påmeldingsfrist

Utløpt
(norsk tid)

Nikolas Dale Skjerping

Rådgiver

E-post:nikolas.skjerping@hkdir.no

Telefonnummer:969 63 832