Hopp til hovedinnhold

Kunnskapsprat: Hvordan kan økt kompetanse få flere i jobb?

Hvordan kan vi ved hjelp av utdanning og kompetanse bidra til å få flere i jobb, at de som er i arbeidslivet holder seg relevant og at vi bruker den enkeltes kompetanse best mulig?

Tidspunkt: 22. november 2023 kl. 07.30- 22. november 2023 kl. 09.00
Sted: Youngs Nede – Youngstorget 3 (inngang Pløens gate), 0181 Oslo • Fysisk | • Digitalt

Arrangementsopptak

Velkommen til Kunnskapsprat! Det vil først bli en faglig innledning hvor vi dykker dypere ned i hva som skal til for å få flere i jobb, og hvordan økt kompetanse kan bidra til at flere står lenger i arbeid. I tillegg er vi så heldig å ha fått med oss et stjernepanel til en spennende panelsamtale.

Et av områdene vi vil komme inn på i løpet av panelsamtalen er hvordan opplæring og rekvalifisering kan tilpasses og bli mer fleksibel basert på voksnes kompetanse og behov. Ved å ta utgangspunkt i voksnes opparbeidede kompetanse, og ta hensyn til at voksne ikke trenger å lære akkurat det samme som barn og unge blir også opplæringen mer effektiv. Ett viktig grep her er modulstrukturert opplæring, da dette er en helt ny måte å tenke kvalifisering på.

Skal vi lykkes med en modell der både arbeidstaker og arbeidsgiver ser verdien av kontinuerlig læring, må denne i mye større grad enn i dag integreres i de daglige arbeidsoppgavene. Vi må tenke i form av læringssykluser, ikke i lineære læringsløp, og åpne opp for at det blir mulig å ta flere utdanninger – også fagbrev – gjennom et yrkesliv som strekker seg over alt fra 40 til 60 år.

Det er flere aktører som har ansvaret for å realisere en læringsmodell som svarer opp fremtidens behov: Enkeltindividet må etterspørre læring. Da må tilbudet oppleves som relevant og koblingen mellom kunnskap og arbeidsoppgaver være tydelig.

Partene i arbeidslivet må legge til rette, slik at det blir mulig å integrere jobb med læring og å gjøre seg nytte av kompetansepåfyllet i ny eller gammel jobb. Og myndighetene må sikre at tilbudet er tilgjengelig og treffende – ikke bare i den første delen av livet, men gjennom hele yrkeslivet. Det betyr for eksempel at universiteter og høyskoler må klare å ta imot studenter som enten aldri har satt sine ben på en høyere læringsinstitusjon eller som har jobbet flere tiår før de igjen dukker opp for å lære.

I panelet møter du:

  • Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
  • Hans Christian Holte, direktør i NAV
  • Julie Lødrup, førstesekretær LO
  • Sindre Lysø, statssekretær Kunnskapsdepartementet
  • Barbro Noss, assisterende direktør i Samfunnsbedriftene

Delta digitalt

Hvem er arbeidskraftreserven?

I forbindelse med dette arrangementet har vi utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som ser på hvem arbeidskraftreserven er. Du kan lese mer om det på vår rapportside.

Påmeldingsfrist

Utløpt

Nikolas Dale Skjerping

Rådgiver

E-post:nikolas.skjerping@hkdir.no

Telefonnummer:969 63 832