Hopp til hovedinnhold

Arbeidskraftreserven trenger kompetanse. Men hvem er de?

KortnotatTilhører rapportserie: Ja

Arbeidslivet i Norge trenger arbeidskraft. Samtidig står mange i arbeidsfør alder utenfor arbeid, arbeidsmarkedstiltak og utdanning. De utgjør den såkalte arbeidskraftreserven som i større grad må kvalifiseres og inkluderes i arbeidslivet framover. Dette notatet gir en beskrivelse av hvem som er i arbeidskraftreserven.

Utgiver:HK-dir
Redaktør:Magnus Fodstad Larsen
Forfattere:Pia Ianke
Publisert:21.11.2023

Sammendrag

Norges arbeidskraftreserve var i 2022 på 485 000 personer utenfor arbeid, arbeidsmarkedstiltak og utdanning i alderen 15–61 år. Lavt utdannede, innvandrere, personer over 30 år og personer med helsemessige utfordringer var overrepresentert. I tillegg har vi en ekstra reserve på 100 000 personer over 61 år, samtidig som det ligger et stort potensial i å motivere seniorene i arbeidslivet til å jobbe lenger.

For å dekke Norges behov for arbeidskraft fremover, må vi få flere fra arbeidskraftreserven ut i jobb. Skal vi lykkes med dette, blir det viktig med kvalifisering og utdanning som er tilpasset målgruppenes behov og livssituasjon.