Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Sikkerhet

Vi har ansvar for løpende styring og oppfølging av flere områder innenfor sikkerhet i universitet- og høyskolesektoren.

Styring av informasjonssikkerhet og personvern

Informasjonssikkerhet og personvern er grunnleggende for å lykkes med digitalisering, og Kunnskapsdepartementet har styrket styringen av arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i universitets- og høyskolesektoren.

Rammeverk for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser

Nasjonal sikkerhetsmyndighet sitt rammeverk for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser ble etablert for å styrke vår nasjonale evne til å avdekke og håndtere digitale angrep. Direktoratet forvalter et sektortilpasset rammeverk for universitets- og høyskolesektoren.

Styring og oppfølging av sikkerhet og beredskap

Vi har fått oppgaver fra Kunnskapsdepartementet knyttet til styring og oppfølging av sikkerhet og beredskap i universitets- og høyskolesektoren.