Hopp til hovedinnhold

Sikkerhet

Vi har ansvar for løpende styring og oppfølging av flere områder innenfor sikkerhet i universitet- og høyskolesektoren.

Styring av informasjonssikkerhet og personvern

Informasjonssikkerhet og personvern er grunnleggende for å lykkes med digitalisering, og Kunnskapsdepartementet har styrket styringen av arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i universitets- og høyskolesektoren.

Rammeverk for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser

Nasjonal sikkerhetsmyndighet sitt rammeverk for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser ble etablert for å styrke vår nasjonale evne til å avdekke og håndtere digitale angrep. Direktoratet forvalter et sektortilpasset rammeverk for universitets- og høyskolesektoren.

Styring og oppfølging av sikkerhet og beredskap

Vi har fått oppgaver fra Kunnskapsdepartementet knyttet til styring og oppfølging av sikkerhet og beredskap i universitets- og høyskolesektoren.