Hopp til hovudinnhald

Handlingsplan for digital omstilling

Vi har utarbeida ein handlingsplan for digital omstilling i høgare utdanning og forsking.

Sist oppdatert : 28. oktober 2023

Handlingsplanen gjeld for alle universitet og høgskular, HK-dir, Sikt og NOKUT. Den vil og kunne påvirke tilstøtande sektorar som instituttsektoren, helseforetak, andre delar av kunnskapssektoren og arbeids- og samfunnsliv.