Hopp til hovedinnhold

Søk om godkjenning av utvekslingssamarbeid

Skoleeiere kan søke om å få godkjent et utvekslingssamarbeid, slik at elever som deltar i samarbeidet kan få støtte gjennom Lånekassen.

Sist oppdatert : 28. oktober 2023

Et utvekslingssamarbeid er en avtale om at elever fra en norsk videregående skole kan ha et studieopphold på en videregående skole i utlandet (hele eller deler av Vg2). Kunnskapsdepartementet ønsker at flere elever skal ta deler av videregående utdanning i utlandet gjennom et utvekslingssamarbeid. Dette er en av få ordninger som gir elever mulighet til å reise utenfor Europa med støtte fra Lånekassen.

Hvem kan søke?

Alle offentlige videregående skoler kan søke. Det er Fylkeskommunen som søker på vegne av skolen.

Videregående skoler som er godkjent etter friskoleloven § 2-1 kan også søke.

Hva kan søkes støtte til?

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) godkjenner utvekslingssamarbeidet, men utbetaler ikke midler. Elevene som deltar må søke Lånekassen om støtte dersom samarbeidet de deltar i er godkjent av HK-dir.

Slik søker du

Kontakt oss

Aud Trohaug

E-post:aud.trohaug@hkdir.no