Hopp til hovudinnhald

Ope møte om ny forskrift for undervisnings- og forskingsstillingar og rekrutteringsstillingar

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse inviterer til ope møte om forslag til ny forskrift om undervisnings- og forskingsstillingar og rekrutteringsstillingar.

Tidspunkt: 13. februar 2024 kl. 08.00- 13. februar 2024 kl. 10.00
Stad: • Digitalt

Om arrangementet

Vi har sendt på høyring forslag til ny forskrift om undervisnings- og forskingsstillingar og rekrutteringsstillingar. Sjå høyringa.

HK-dir inviterer i samband med høyringa til eit ope møte der det blir høve til å stille spørsmål og drøfte problemstillingar knytt til den nye forskrifta.

Forskrifta skal erstatte følgjande forskrifter:

  • Forskrift 9. februar 2006 nr. 129 om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
  • Forskrift 31. januar 2006 nr. 102 om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Høyringsfrist er 19. april 2024.

Presentasjon

Påmeldingsfrist

Utløpt

Linda Lien

Seniorrådgivar

E-post:linda.lien@hkdir.no

Telefonnummer:98033312