Hopp til hovedinnhold

Kunnskapsprat: Hva skal til for at flere voksne skal ta mer utdanning?

I en tid med rask teknologisk utvikling og grønn omstilling står vi overfor nye utfordringer i arbeidslivet. Å utruste arbeidsstyrken med relevant og oppdatert kompetanse er mer kritisk enn noensinne. Men hva skal til for å få flere av de som står i arbeid til å ta etter- og videreutdanning?

Tidspunkt: 4. mars 2024 kl. 08.00- 4. mars 2024 kl. 09.15
Sted: Youngs nede, Youngstorget 3. Inngang Pløens gate. • Fysisk | • Digitalt

Arrangementsopptak

For første gang i Norge har vi undersøkt effekten av å tilby et stipend for å få flere til å ta videreutdanning.

Forsøket følger forskningens gullstandard for mest mulig sikker kunnskap om slike effekter.

Nesten 300 000 deltok i forskningsforsøket der en gruppe fikk tilbud om stipend og målrettet informasjon om videreutdanning. En annen gruppe fikk kun informasjon, mens en tredje gruppe var en kontrollgruppe som verken fikk stipend eller informasjon.

De foreløpige resultatene viser overraskende stor effekt av informasjon alene, og enda større effekt av å kombinere informasjon med stipend. Alle gruppene besto av fagarbeidere, en gruppe som tradisjonelt deltar relativt lite i videreutdanning, men som det er stort behov for framover.

Seniorforsker Karen Evelyn Hauge ved Frischsenteret legger frem forskningsfunn.

Vi inviterer til to spennende panelsamtaler denne gangen.

Hvordan skal vi få flere til å ta etter- og videreutdanning?

I panelsamtalen møter du:

  • Dag Terje Andersen, leder for Kompetansereformutvalget
  • Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
  • Kjetil Moen, direktør i Lånekassen
  • Thea Tuset, leder i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter

Hvem har ansvar for at dagens arbeidstakere får den kompetansen de trenger, og hvem skal betale?

I panelsamtalen møter du:

  • Statssekretær Ivar B. Prestbakmo
  • Trude Tinnlund, LO-sekretær
  • Rebekka Borsch, avdelingsdirektør for kompetanse og innovasjon i NHO

Ordstyrer er Kristine Offerdal, divisjonsdirektør for analyse og kunnskapsgrunnlag i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Seniorforsker Karen Evelyn Hauge ved Frischsenteret legger frem forskningsfunn.

Målgruppe

Arrangementet er relevant for deg som er forsker, eller jobber med karriereveiledning, i fagskolesektoren, i universitet- og høyskolesektoren, i offentlig forvaltning eller ved studiesentre og opplæringskontorer. Det er også relevant for deg som jobber med arbeidslivsrelevans og partene i arbeidslivet.

Praktisk informasjon

Fysisk deltakelse

Arrangementet finner sted på Youngs Nede, Youngstorget 3,0181 Oslo (inngang Pløens gate). Frokost serveres fra kl. 08.30. Arrangementet starter kl. 09.00. Vær ute i god tid!

Digital deltakelse

Dersom du ikke har mulighet til å delta fysisk kan du delta digitalt via strømming. Kryss av for digital deltakelse når du melder deg på. Du får tilsendt lenke til strømming når det nærmer seg. Du vil også finne lenke til strømming på denne siden, og opptak blir publisert her i etterkant.

Har du behov for tilrettelegging?

Vi ønsker at våre arrangement skal være tilrettelagt for alle. Vi setter pris på om du gir beskjed dersom du har behov for tilrettelegging, enten via påmeldingsskjema eller via e-post til miriam.eid@hkdir.no

Arrangementet er gratis.

Påmeldingsfrist

Utløpt

Miriam Eid

Seniorrådgiver

E-post:miriam.eid@hkdir.no