Hopp til hovedinnhold

Forsøk med stipend til fagarbeidere

Rapport fra hovedforsøket (fase 3)RapportTilhører rapportserie: Nei

Forskere ved Frischsenteret og Fafo har undersøkt hvordan stipend og informasjon påvirker beslutningen om å ta mer utdanning blant 300 000 fagarbeidere.

Utgiver:Frischsenteret
Forfattere:Markus Roos Breines (Fafo), Bjorn Dapi (Fafo), Nina Drange (Frischsenteret), Karen E. Hauge (Frischsenteret), Torgeir Nyen (Fafo), Zao Zhang (Frischsenteret)
Publisert:18.01.2024
Last ned rapporten hos Frischsenteret

Sammendrag

Undersøkelsen viser at tilbud om stipend og informasjon økte opptaket til videreutdanning. Andelen som startet utdanning i kontrollgruppen var 2,5 prosent, mens deltakelsen i stipendgruppen var 3 prosent. Andelen fagarbeidere i videreutdanning i informasjonsgruppen var på 2,7 prosent.

Stipendgruppen fikk både informasjon om utdanningsmuligheter, påminnelser om søknadsfrister og tilbud om stipend. I denne gruppen økte opptaket til videreutdanning med 20 prosent sammenlignet med kontrollgruppen. Informasjonen økte opptak med 9 prosent sammenlignet med gruppen som fikk verken informasjon eller stipend.

Videre har forskerne estimert nettoeffekten av stipendet, som er en 12 prosent økning i sannsynligheten for å være i utdanning sammenlignet med kontrollgruppen.

Over halvparten av de som startet på videreutdanning startet på en fagskoleutdanning. Det gjelder både stipend- og informasjonsgruppene, med henholdsvis 56 og 54 prosent.

Som en del av utprøvingen av fagarbeiderstipendet, har Fafo gjennomført en spørreundersøkelse blant fagarbeidere i alle de tre gruppene samt blant de som fikk tilbud om stipend, men som takket nei. Det kommer frem at manglende interesse og opplevelse av behov for videreutdanning og økonomi er blant de viktigste hindrene for å delta.

Høyere lønn og det å kunne gjøre en bedre jobb er de viktigste motivasjonsfaktorene for å ta videreutdanning i stipendgruppen (51 prosent). Gruppen som fikk tilbud om stipend, vurderte det som svært viktig for å ta utdanning (67 prosent).

I gruppen som fikk tilbud om stipend, men ikke søkte det, var det 57 prosent som vurderte stipendstørrelsen som for lite, mens i stipendgruppen som valgte å ta utdanning var det 27 prosent som hadde vurdert summen som for liten.

Kort oppsummert viser resultater fra forsøket at både økonomiske insentiver og informasjon om videreutdanning og utdanningsmuligheter har en effekt på opptaket til videreutdanning blant fagarbeidere.

Funnene tyder også på at manglende interesse og opplevd behov for å delta i videreutdanning er blant de viktigste hindringene for å delta i formell utdanning blant fagarbeidere. Det finnes imidlertid lite forskning om effekter av tiltak som karriereveiledning eller informasjon om utdanningsmuligheter på deltakelse og om disse kan motivere flere til å delta.

Rapporter i samme serie