Hopp til hovedinnhold

Kunnskapsprat: Ambisjoner for karriereveiledning i skolen

Hva skal være ambisjonene for karriereveiledning i skolen? Hvordan ser karriereveiledning av høy kvalitet ut? Vi arrangerte nettmøte 28. mars kl. 10.00 til 11.00.

Tidspunkt: 28. mars 2023 kl. 08.00- 28. mars 2023 kl. 09.00
Sted: • Digitalt

Arrangementsopptak

Om arrangementet

Tidligere rapporter har vist oss en rekke utfordringer knyttet til karriereveiledning i skolen. Vi kjenner godt til problemene, men hvordan ser løsningene ut?

Tirsdag 28. mars arrangerte vi digital Kunnskapsprat om ambisjoner for karriereveiledning i skolen.

Program

Anne Holm-Nordhagen presenterte hovedfunn fra den ferske rapporten «Nye ambisjoner for karriereveiledning i skolen». Anne Holm-Nordhagen er universitetslektor på Universitetet i Sørøst-Norge.

Sindre Lysø (statssekretær, Kunnskapsdepartementet) innledet.

Så ble det panelsamtale, ledet av Ingjerd Espolin Gaarder (avdelingsleder for avdeling for kvalitet i karriereveiledning, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse). I panelet møtte vi:

  • Børt Erik Breivik Berntsen (karriereveileder på Valle Hovin videregående skole)
  • Petra Røise (førsteamanuensis på Universitetet i Sørøst-Norge, med karriereveiledning og utdanningsvalg som spesialitet)
  • Kjell Ove Hauge (rektor på Kuben videregående skole)

Høye ambisjoner

Også Sveinung Skule (direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) deltok på Kunnskapsprat.

– Det er viktig at vi har høye ambisjoner for karriereveiledningen i skolen. I løpet av ungdomsskolen og videregående opplæring skal elevene ta sine aller første selvstendige valg om fremtiden. Det kan være krevende for et ungt menneske i en tid der mulighetene er mange og fremtiden usikker. Vi har alt å vinne på å sørge for karriereveiledning av høy kvalitet som både gir elevene solid karrierekompetanse og god tilgang til veiledning, sier Sveinung Skule.

Påmeldingsfrist

Utløpt

Ingjerd Gaarder

E-post:ingjerd.gaarder@hkdir.no