Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Kunnskapsprat: Ambisjoner for karriereveiledning i skolen

Hva skal være ambisjonene for karriereveiledning i skolen? Hvordan ser karriereveiledning av høy kvalitet ut? Vi arrangerte nettmøte 28. mars kl. 10.00 til 11.00.

Tidspunkt: 28. mars 2023 kl. 08.00- 28. mars 2023 kl. 09.00
Sted: • Digitalt

Om arrangementet

Tidligere rapporter har vist oss en rekke utfordringer knyttet til karriereveiledning i skolen. Vi kjenner godt til problemene, men hvordan ser løsningene ut?

Tirsdag 28. mars arrangerte vi digital Kunnskapsprat om ambisjoner for karriereveiledning i skolen.

Program

Anne Holm-Nordhagen presenterte hovedfunn fra den ferske rapporten «Nye ambisjoner for karriereveiledning i skolen ». Anne Holm-Nordhagen er universitetslektor på Universitetet i Sørøst-Norge.

Sindre Lysø (statssekretær, Kunnskapsdepartementet) innledet.

Så ble det panelsamtale, ledet av Ingjerd Espolin Gaarder (avdelingsleder for avdeling for kvalitet i karriereveiledning, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse). I panelet møtte vi:

  • Børt Erik Breivik Berntsen (karriereveileder på Valle Hovin videregående skole)
  • Petra Røise (førsteamanuensis på Universitetet i Sørøst-Norge, med karriereveiledning og utdanningsvalg som spesialitet)
  • Kjell Ove Hauge (rektor på Kuben videregående skole)

Høye ambisjoner

Også Sveinung Skule (direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) deltok på Kunnskapsprat.

– Det er viktig at vi har høye ambisjoner for karriereveiledningen i skolen. I løpet av ungdomsskolen og videregående opplæring skal elevene ta sine aller første selvstendige valg om fremtiden. Det kan være krevende for et ungt menneske i en tid der mulighetene er mange og fremtiden usikker. Vi har alt å vinne på å sørge for karriereveiledning av høy kvalitet som både gir elevene solid karrierekompetanse og god tilgang til veiledning, sier Sveinung Skule.

Påmeldingsfrist

Utløpt

Opptak av arrangement

Kontakt oss

Ingjerd Gaarder

E-post:ingjerd.gaarder@hkdir.no