Rapport
Rapport
07.03.2023

Nye ambisjoner for karriereveiledning i skolen Et utviklingsarbeid i samarbeid med praksis

De nye ambisjonene for kvalitet i karriereveiledning i skolen gir alle nivåer i karriereveiledningsfeltet i skolen noe å strekke seg etter, for å bidra til at karriereveiledningen i skolen blir av enda bedre kvalitet i fremtiden.

Utgiver: NTNU Samfunnsforskning, Universitetet i Sørøst-Norge, NORCE og Aarhus universitet, på oppdrag fra HK-dir

  Rapporten er en oppfølging av forskningsrapporten, Kvalitet i karriereveiledningen i skolen - En undersøkelse av kvalitet og kvalitetsutvikling i karriereveiledning i skolen, som synliggjør status og noen vedvarende utfordringer i karriereveiledning i skolen i Norge. Eksempler på slike utfordringer er opplevelsen av ressursmangel, tidstyv-problematikk, kompetansebehov, og karriereveilederes opplevelse av å være alene med ansvaret for skolens karriereveiledning. 

  Målet med dette tilleggsoppdraget har vært å få fram et bilde av karriereveiledningen i skolen når den fungerer på sitt beste. Til sammen har 78 personer deltatt i fremtidsverksteder, som bestod av et utvalg karriereveiledere fra ungdomsskole og videregående skole, skoleledere, elever fra ungdomsskole og videregående skole, unge voksne og foreldre med barn i alderen 14-19 år. I tillegg deltok fem sammensatte grupper med deltagere fra Nasjonalt forum for karriereveiledning. 

  De nye ambisjonene for kvalitet i karriereveiledning i skolen kan brukes som utgangspunkt for forsknings- og utviklingsarbeid, for politikk- og systemutvikling, og som utgangspunkt for arbeid med kvalitet i praksis. Ambisjonene favner det som allerede fungerer godt, og gir samtidig alle nivåer i karriereveiledningsfeltet i skolen noe å strekke seg etter, for å bidra til at karriereveiledningen i skolen blir av enda bedre kvalitet i fremtiden.

  De ti ambisjonene er delt i to kategorier:
  A) Ambisjoner som handler om utgangspunkt og kontekst for karriereveiledning i skolen:
  1. Eleven som utgangspunkt
  2. Felles forståelse
  3. Tydelige mål
  4. Sentral plassering
  5. Høy kompetanse

  B) Ambisjoner som er knyttet til de ulike rollene i skolens karriereveiledning:
  6. Karriereveilederen
  7. Ledelsen
  8. Samarbeidspartnere i skolen
  9. Samarbeidspartnere utenfor skolen
  10. Foresatte