Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Nye ambisjoner for karriereveiledning i skolen

Et utviklingsarbeid i samarbeid med praksisRapportTilhører rapportserie: Nei

Et forskerteam fra NTNU Samfunnsforskning, Universitetet i Sørøst-Norge, NORCE og Aarhus Universitet har sammen med representanter fra praksisfeltet utviklet nye ambisjoner for karriereveiledning i skolen i Norge. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Utgiver:NTNU Samfunnsforskning, Universitetet i Sørøst-Norge, NORCE og Aarhus universitet
Forfattere:Anne Holm-Nordhagen, Ida Holth Mathiesen, Trond Buland
Publisert:07.03.2023

Rapporten er en oppfølging av forskningsrapporten, Kvalitet i karriereveiledningen i skolen - En undersøkelse av kvalitet og kvalitetsutvikling i karriereveiledning i skolen, som synliggjør status og noen vedvarende utfordringer i karriereveiledning i skolen i Norge. Eksempler på slike utfordringer er opplevelsen av ressursmangel, tidstyv-problematikk, kompetansebehov, og karriereveilederes opplevelse av å være alene med ansvaret for skolens karriereveiledning.

Målet med dette tilleggsoppdraget har vært å få fram et bilde av karriereveiledningen i skolen når den fungerer på sitt beste. Til sammen har 78 personer deltatt i fremtidsverksteder, som bestod av et utvalg karriereveiledere fra ungdomsskole og videregående skole, skoleledere, elever fra ungdomsskole og videregående skole, unge voksne og foreldre med barn i alderen 14-19 år. I tillegg deltok fem sammensatte grupper med deltagere fra Nasjonalt forum for karriereveiledning.

De nye ambisjonene for kvalitet i karriereveiledning i skolen kan brukes som utgangspunkt for forsknings- og utviklingsarbeid, for politikk- og systemutvikling, og som utgangspunkt for arbeid med kvalitet i praksis. Ambisjonene favner det som allerede fungerer godt, og gir samtidig alle nivåer i karriereveiledningsfeltet i skolen noe å strekke seg etter, for å bidra til at karriereveiledningen i skolen blir av enda bedre kvalitet i fremtiden.

De ti ambisjonene er delt i to kategorier:

 • Ambisjoner som handler om utgangspunkt og kontekst for karriereveiledning i skolen:
  • Eleven som utgangspunkt
  • Felles forståelse
  • Tydelige mål
  • Sentral plassering
  • Høy kompetanse

 • Ambisjoner som er knyttet til de ulike rollene i skolens karriereveiledning:
  • Karriereveilederen
  • Ledelsen
  • Samarbeidspartnere i skolen
  • Samarbeidspartnere utenfor skolen
  • Foresatte