Hopp til hovedinnhold

Nye ambisjoner for karriereveiledning i skolen

Et utviklingsarbeid i samarbeid med praksis

RapportTilhører rapportserie: Nei

Et forskerteam fra NTNU Samfunnsforskning, Universitetet i Sørøst-Norge, NORCE og Aarhus Universitet har sammen med representanter fra praksisfeltet utviklet nye ambisjoner for karriereveiledning i skolen i Norge. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Utgiver:NTNU Samfunnsforskning, Universitetet i Sørøst-Norge, NORCE og Aarhus universitet
Forfattere:Anne Holm-Nordhagen, Ida Holth Mathiesen, Trond Buland
Publisert:07.03.2023

Sammendrag

Rapporten er en oppfølging av forskningsrapporten, Kvalitet i karriereveiledningen i skolen - En undersøkelse av kvalitet og kvalitetsutvikling i karriereveiledning i skolen, som synliggjør status og noen vedvarende utfordringer i karriereveiledning i skolen i Norge. Eksempler på slike utfordringer er opplevelsen av ressursmangel, tidstyv-problematikk, kompetansebehov, og karriereveilederes opplevelse av å være alene med ansvaret for skolens karriereveiledning.

Målet med dette tilleggsoppdraget har vært å få fram et bilde av karriereveiledningen i skolen når den fungerer på sitt beste. Til sammen har 78 personer deltatt i fremtidsverksteder, som bestod av et utvalg karriereveiledere fra ungdomsskole og videregående skole, skoleledere, elever fra ungdomsskole og videregående skole, unge voksne og foreldre med barn i alderen 14-19 år. I tillegg deltok fem sammensatte grupper med deltagere fra Nasjonalt forum for karriereveiledning.

De nye ambisjonene for kvalitet i karriereveiledning i skolen kan brukes som utgangspunkt for forsknings- og utviklingsarbeid, for politikk- og systemutvikling, og som utgangspunkt for arbeid med kvalitet i praksis. Ambisjonene favner det som allerede fungerer godt, og gir samtidig alle nivåer i karriereveiledningsfeltet i skolen noe å strekke seg etter, for å bidra til at karriereveiledningen i skolen blir av enda bedre kvalitet i fremtiden.

De ti ambisjonene er delt i to kategorier:

 • Ambisjoner som handler om utgangspunkt og kontekst for karriereveiledning i skolen:
  • Eleven som utgangspunkt
  • Felles forståelse
  • Tydelige mål
  • Sentral plassering
  • Høy kompetanse

 • Ambisjoner som er knyttet til de ulike rollene i skolens karriereveiledning:
  • Karriereveilederen
  • Ledelsen
  • Samarbeidspartnere i skolen
  • Samarbeidspartnere utenfor skolen
  • Foresatte