Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt samarbeid og digital sikkerhet: hvordan løse utfordringer i praksis?

Torsdag 16. mars arrangerte vi webinar om prosjektet «Retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid». I dette nettmøtet diskuterte vi særlig utfordringer og muligheter i digitalt samarbeid over landegrensene.

Tidspunkt: 16. mars 2023 kl. 09.00- 16. mars 2023 kl. 10.00
Sted: • Digitalt

Arrangementsopptak

Om arrangementet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og Forskningsrådet har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utarbeide retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid for norsk kunnskapssektor.

Retningslinjene skal utarbeides i samråd med kunnskapssektoren. To uker før dette webinaret sendte HK-dir og Forskningsrådet utkast til retningslinjer ut på innspillsrunde i sektoren.

Arbeidet er delt inn i fire tematiske arbeidspakker, og dette webinaret handlet spesifikt om én av dem: «Digitalt samarbeid – muligheter og utfordringer».

Program:

  • «Om prosjektet Retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid.» Hege Toje (prosjektleder i HK-dir)
  • «Hva er de største utfordringene i internasjonalt digitalt samarbeid? Og hva slags ressurser har vi behov for?» Tone Merete Brekke (instituttleder, HVL) og Marit Enger (seniorrådgiver, Seksjon for forskning og internasjonalt samarbeid, UiO)
  • «Hvordan kan vi løse dette? Forslag til relevante vurderinger og sjekklister.» Agnethe Sidselrud (fagdirektør, HK-dir) og Ingrid Radtke (seniorrådgiver, HK-dir).
  • Kommentarer, spørsmål og innspill

Hege Toje

E-post:hege.toje@hkdir.no