Hopp til hovudinnhald

Informasjonswebinar for Erasmus+ samarbeidspartnarskap (KA220)

Velkommen til digitalt informasjonsmøte om moglegheiter i Erasmus+-tiltaket samarbeidspartnarskap (KA220).

Tidspunkt: 11. januar 2024 kl. 12.00- 11. januar 2024 kl. 13.30
Stad: • Digitalt

Om arrangementet

I samband med utlysinga for Erasmus+ samarbeidspartnarskap (KA220), inviterer HK-dir til informasjonsmøte om tiltaket.

Møtet finn stad 11. januar, kl. 13.00-14.30 (påmeldings- og møtelenke kjem)

Meir informasjon om tiltaket finn du på nettsidene våre.

Kven kan delta?
Arrangementet er ope for alle, både erfarne og uerfarne i alle sektorar, som er interesserte i å søke midlar til partnarskap med europeiske utdanningsinstitusjoner, organisasjonar og verksemder knytt til utdanningsformål – anten som koordinator for prosjektet eller som partnar.

Søkarwebinar
I forlenginga av dette informasjonsmøtet arrangerer HK-dir også eit søkarwebinar for tiltaket 31. januar 2024. På søkarwebinaret vil vi gå gjennom søknadsskjemaet og gi ei innføring i kva ein god søknad bør innehalde. Meir informasjon om søkarwebinaret kjem snart.

Søknadsfrist for samarbeidspartnarskap er 5. mars 2024 kl. 12.00.

Påmeldingsfrist

Utløpt