Hopp til hovedinnhold

Åpent digitalt innspillsmøte om forslag til Rammeverk for karriereveiledning for forskere i tidlig karrierefase

Help oss med innspill på rammeverk! Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utviklet forslag til et Rammeverk for karriereveiledning for forskere i tidlig karrierefase. Rammeverket retter seg både mot universiteter, høgskoler, instituttsektoren og sykehus.

Tidspunkt: 16. april 2024 kl. 08.00- 16. april 2024 kl. 09.00
Sted: • Digitalt

Om arrangementet

Rammeverket er ikke ferdig utviklet, og for at det skal bli så godt som mulig, ønsker HK-dir innspill og tilbakemeldinger fra både ledere, ansatte og andre aktører i UH-sektoren, institutt-sektoren og sykehusene.

På innspillsmøtet får du presentert forslaget til rammeverk og anledning til å stille spørsmål. I etterkant får du tilsendt forsaget og lenke til et digitalt skjema der du kan gi dine innspill.

Bakgrunn

Rammeverket har sin bakgrunn i Strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling fra 2021, der karriereveiledning ble definert som ett av fem innsatsområder. Det er også foreslått å forskriftsfeste et ansvar for å tilby karriereveiledning til stipendiater og postdoktorer i den nye «Forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillinger», som er ute på høring i disse dager.

Påmeldingsfrist

15. april 2024 kl. 10.00

Tonje Gravås

E-post:tonje.gravas@hkdir.no