Kunnskapsprat: Ambisjoner for karriereveiledning i skolen

Hva skal være ambisjonene for karriereveiledning i skolen? Hvordan ser karriereveiledning av høy kvalitet ut? Bli med på vårt nettmøte 28. mars kl. 10.00 til 11.00. 

Tidligere rapporter har vist oss en rekke utfordringer knyttet til karriereveiledning i skolen. Vi kjenner godt til problemene, men hvordan ser løsningene ut?

Velkommen til vår digitale Kunnskapsprat om ambisjoner for karriereveiledning i skolen.

Program:

Anne Holm-Nordhagen presenterer hovedfunn fra den ferske rapporten «Nye ambisjoner for karriereveiledning i skolen». Anne Holm-Nordhagen er universitetslektor på Universitetet i Sørøst-Norge.

Sindre Lysø (statssekretær, Kunnskapsdepartementet) innleder.

Så blir det panelsamtale, ledet av Ingjerd Espolin Gaarder (avdelingsleder for HK-dirs Avdeling for kvalitet i karriereveiledning). I panelet møter vi:   

  • Børt Erik Breivik Berntsen (karriereveileder på Valle Hovin videregående skole)
  • Petra Røise (førsteamanuensis på Universitetet i Sørøst-Norge, med karriereveiledning og utdanningsvalg som spesialitet)
  • Kjell Ove Hauge (rektor på Kuben videregående skole)

Høye ambisjoner

Også Sveinung Skule (direktør i HK-dir) deltar på Kunnskapsprat, og han gleder seg.

–  Det er viktig at vi har høye ambisjoner for karriereveiledningen i skolen. I løpet av ungdomsskolen og videregående opplæring skal elevene ta sine aller første selvstendige valg om fremtiden. Det kan være krevende for et ungt menneske i en tid der mulighetene er mange og fremtiden usikker. Vi har alt å vinne på å sørge for karriereveiledning av høy kvalitet som både gir elevene solid karrierekompetanse og god tilgang til veiledning, sier Sveinung Skule. 

Les også: Ny rapport om ambisjoner for karriereveiledning i skolen.

Velkommen til Kunnskapsprat om ambisjoner for karriereveiledning i skolen!

 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 28. mar. 2023 10:00
Til: 28. mar. 2023 11:00
Spørsmål?
Send en e-post til
ingjerd.gaarder@hkdir.no
Praktisk informasjon:
  • Vi bruker Zoom som plattform.
  • Kunnskapsprat blir tegnspråktolket.
  • Kunnskapsprat blir tatt opp og gjort tilgjengelig i ettertid.