Hopp til hovedinnhold

Utlysning – Samarbeidsavtaler i utenlandslektoratordningen

• Ordninga for Noregskunnskap i utlandet

Gjennom utenlandslektoratordningen hjelper Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) utenlandske institusjoner med å rekruttere kvalifiserte undervisere i norsk språk og litteratur til midlertidige stillinger i utlandet. Institusjoner som ønsker å bli en del av ordningen må søke gjennom den åpne utlysningen.

Hvem kan søke

Høyere utdanningsinstitusjoner i Europa eller prioriterte samarbeidsland utenfor Europa (Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA) som tilbyr fulltidsstudier i norsk på minimum bachelor nivå kan søke om å bli en del av utenlandslektoratsordningen.

Høyere utdanningsinstitusjoner i samme land/region kan søke sammen, men bare én søker kan listes som prosjektkoordinator i søknadsskjemaet.

På nåværende tidspunkt støttes ikke nye samarbeidsavtaler med Russland.

Søknadsfrist

24. oktober 2024 kl. 12.00
(norsk tid)

Om tilskuddet

Gjennom denne utlysning vil HK-dir velge hvilke institusjoner vi skal inngå samarbeidsavtaler med for perioden 2025-2030. Gjennom utenlandslektoratordningen hjelper HK-dir de utvalgte samarbeidspartnere med å rekruttere en kvalifiserte norsklektor til en ledig stilling ved universitetet i utlandet. Lektorene som blir ansatt ved samarbeidsinstitusjonen vil motta et kompensasjonstillegg fra HK-dir.

Slik søker du

Søknader må leveres gjennom HK-dir sin søknadsportal Espresso.

Du logger inn i Espresso med ditt brukernavn (e-post) og passord. Har du ikke benyttet deg av Espresso før må du registrere deg som ny bruker.

I søknadsskjemaet er det hjelpetekster som gir veiledning om hva slags informasjon som er etterspurt i de ulike feltene. Søknadens minimumskrav, evalueringskriterier og søknadsbehandling er beskrevet i den engelske utlysningen.

Kontakt oss

Norgeskunnskapsordningen

E-post:norgeskunnskap@hkdir.no