Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Trollstipend - Støtte til forberedende besøk

Gjennom Troll-avtalen kan fransklærere i ungdomsskole eller videregående skole få individuell støtte til studieopphold i Frankrike. Du kan søke om midler til forberedende besøk for å etablere et samarbeid med en fransk skole.

Hvem kan søke

Mottagere av Trollstipend som har funnet en potensiell partnerskole de ønsker å besøke for å forberede et samarbeid.

Søknadsfrist

Løpende

Om tilskuddet

Er du mottager av Trollstipend, og finner en potensiell partnerskole gjennom eTwinning eller andre fora, er det mulig å søke om midler til forberedende besøk for å etablere et samarbeid med en fransk skole.

Det er også mulig å søke om støtte til et forberedende besøk hvis man allerede har et etablert samarbeid, og lærere skal møtes for å planlegge fremtidig prosjektsamarbeid med elevutveksling.

Merk at denne søknaden ikke kan omhandle et prosjekt som allerede har blitt omsøkt samme år. Støtte til forberedende besøk har et eget søknadsskjema i Espresso, og søknadsfristen er løpende.

Tilskuddsbeløp

Ved søknad om støtte til forberedende besøk, kan det søkes om støtte på 5000 kroner per reisende, for maks 2 personer.

Slik søker du

Søknadsskjemaet fylles ut i søknadsportalen Espresso.

Rapportering og oppfølging

Man må dokumentere at man har gjennomført reisen. Dokumentasjon kan være kursbevis eller skriftlig informasjon fra rektor ved den norske skolen som viser navn på alle reisende, samt tidsrom for oppholdet. Du finner maler for rektors bekreftelse her:

Kontakt oss

Frankrike

E-post:frankrike@hkdir.no