Hopp til hovedinnhold

Språkassistenter

• Språkassistenter

En språkassistent fra Frankrike, Spania eller Tyskland kan være til stor hjelp og inspirasjon i klasserommet og gjøre det enklere å gjennomføre tilpasset og variert opplæring. Språkassistenten er i de fleste tilfeller en masterstudent, gjerne med spesialisering i å undervise språket som fremmedspråk.

Hvem kan søke

Norske skoler i Norge. Skolen kan dele assistent med en annen nærliggende skole.

Søknadsfrist

Utløpt

Om tilskuddet

Gjennom autentisk språkpraksis, kan assistenten bidra til økt motivasjon hos elevene og til at deres muntlige ferdigheter styrkes. I tillegg får lærerne frisket opp sine egne språk- og kulturkunnskaper.

Hva kan søkes støtte til?

 • Gratis ekstra ressurs i klasserommet i ni måneder; 01.09.2024-31.05.2025.

Hensikten med tilskuddet

 • Elevene får høre autentisk uttale
 • Elevene og lærerne får oppdatert kunnskap om språk og kultur
 • Elevene blir motivert til bruk av språket i møtet med en ung assistent

Eksempler på utbytte for skoler som har hatt språkassistent:

 • Elevene får økt interesse for språket
 • Elevenes muntlige ferdigheter forbedres
 • Skolen kan ta i bruk nye undervisningsmetoder
 • Opplæringen kan være tilpasset og differensiert
 • Andelen elever som fortsetter med fremmedspråk nivå II og III øker
 • Andelen fremmedspråkelever ved skolen øker
 • Elevenes og lærernes interkulturelle kompetanse øker
 • Lærerne får faglig oppdatering og frisker opp sine språkferdigheter

Tilskuddsbeløp

Språkassistentene får 15 000 kroner i månedlige stipend og reisestøtte til/fra Norge.

Veileder ved vertsskolen får 15 000 kroner i honorar for hele perioden. Honoraret er skattepliktig.

Oversikt over vertsskoler for språkassistenter

Slik søker du

Søknaden skal sendes inn gjennom vårt søknads- og rapporteringssystem, Espresso.

Før dere sender inn søknad, ber vi dere lese søknadskriteriene for 2024 og dokumentene "Vilkår og betingelser".

Krav til søknaden

I søknaden bør dere få tydelig frem hvordan språkopplæringen kan styrkes gjennom å ha en språkassistent. Det kan være lurt å se på hensikten med denne ordningen opp mot skolens behov. Har dere planer om å dele assistenten med en annen skole, bør dette være avklart før søknaden sendes inn.  Det er også en fordel om det er avklart hvem som skal være veileder for assistenten.

Slik behandler vi søknaden

Nye søkere og ungdomsskoler  vil bli prioritert og få ekstrapoeng i søknadsvurderingen for skoleåret 2024-2025. Resultatet av søknadsbehandlingen vil være klart innen utgangen av april.

Rapportering og oppfølging

Veileder ved den aktuelle skolen rapporterer ved å svare på en undersøkelse halvveis i oppholdet og ved oppholdets slutt. Vi sender ut skjema i god tid før rapporten skal sendes inn.

Kontakt oss

Kari Ystebø

E-post:kari.ystebo@hkdir.no