Hopp til hovedinnhold

Sommerkurs i Tyskland

Elever på videregående skole mellom 15 og 17 år kan søke om å delta på sommerkurs i Tyskland.

Hvem kan søke

De to ulike sommerkursene har ulike krav og søknadsskjema. Se hva som gjelder for det programmet du ønsker å søke på.

Deutschland Plus

Elever på videregående skole mellom 15 til 17 år kan søke på ordningen. Søkere må:

 • ha grunnleggende tyskkunnskaper, tilsvarende minst tysk II.
 • ha norsk statsborgerskap eller ha vært bosatt i Norge i minst de siste 3 år.
 • ikke ha tysk, sveitsisk eller østerriksk statsborgerskap.
 • Ikke ha deltatt i programmet tidligere.
Søknadsfrist

Utløpt

Om tilskuddet

Deutschland Plus

 • 12 plasser for norske elever
 • Tidsrom for opphold er 25.06.2024 til 14.07.2024

Deutschland Plus innebærer et tre uker langt opphold i Tyskland. En gruppe på 12 elever fra Norge reiser sammen med en norsk lærer. Du bor hos en vertsfamilie og får undervisning på en vertsskole. Du får dekket opphold, mat og reisekostnader i Tyskland.

Kurset gir deg anledning til å forbedre dine ferdigheter i tysk, og samtidig oppleve en region i Tyskland på nært hold. I år er det hovedstaden Berlin som blir basen for oppholdet. Kurset inkluderer en byreise til Bonn i uken før hjemreise.

Tilskuddsbeløp

Du får dekket oppholds- og reisekostnader i Tyskland. Sommerkurset innebærer ikke kostnader for deg personlig utenom reisekostnader til og fra Oslo.

Slik søker du

Søknadspapirer med vedlegg sendes til HK-dir som brevpost eller som kryptert fil på e-post.

Kryptert e-post

Søknadspapirer med vedlegg kan sendes inn som krypterte filer på e-post.

Dette gjøres på følgende måte:

 1. Legg søknadspapirene og vedlegg i en egen mappe
 2. For å kryptere mappen kan du høyreklikke på mappen, velge «7-zip»/«zip» og deretter trykke «Legg til arkiv»
 3. I vinduet som dukker må du:
  1. Velg format enten «7z» eller «zip»
  2. Skriv inn et egetvalgt passord (ikke velg et passord du bruker andre steder).
  3. Kontroller at krypteringsmetode er satt til «AES-256».
  4. Trykk ok. Da opprettes en ny kryptert versjon av mappen på samme sted som den originale mappen er lagret.

Send den krypterte mappen til post@hkdir.no og merk e-posten med «Sommerkurs i Tyskland".

Send passordet du krypterte filen med på SMS til +47 48 89 02 93 sammen med navnet ditt.

Brevpost

Ved bruk av brevpost skal søknadspapirer med vedlegg sendes Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Postboks 1093, 5809 Bergen. Brevet må merkes med «Sommerkurs i Tyskland».

Veiledning og maler

Deutschland Plus

For begge søknadene må du legge ved følgende:

 • kopi av passet
 • læreuttalelse fra din tysklærer som beskriver din språkkompetanse så vel som din oppførsel.

Slik behandler vi søknaden

Søknadene vurderes i samsvar med kriterier fastsatt av vår partnerorganisasjon i Tyskland, PAD (Pädagogischer Austauschdienst).

HK-dir nominerer kandidater, og PAD bekrefter det endelige utvalget

Rapportering og oppfølging

En spørreundersøkelse om oppholdet skal fylles ut på nett etter avsluttet reise for å vurdere og kommentere oppholdet. Resultatene brukes i forberedelsen for neste års sommerkurs.

Kontakt oss

Robin Eriksen

E-post:robin.eriksen@hkdir.no