Hopp til hovedinnhold

Samarbeidspartnerskap Erasmus+ idrett

• Erasmus+

Tiltaket støtter tverrfaglig samarbeid i Europa som skal utvikle, utveksle og prøve ut nyskapende praksis, pedagogisk metode og/eller læringsaktiviteter.

Hvem kan søke

Alle offentlige og private organisasjoner kan søke, som lokale idrettslag, idrettsforbund, utdanningsinstitusjoner på alle nivåer, kommuner og fylker. Søkerorganisasjoner må ha vært juridisk etablert i minst 2 år før søknadsfristen.

Et samarbeidspartnerskap skal bestå av minst tre partnere fra tre av Erasmus+-landene (de 27 EU-landene, samt Island, Liechtenstein, Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia).

Søknadsfrist

Utløpt
(norsk tid)

Om tilskuddet

Hva kan du søke støtte til?

Du kan søke om midler for å:

 • Øke kvaliteten i arbeidet, aktivitetene og praksisene til involverte organisasjoner og institusjoner samt åpne for nye aktører utenfor egen sektor.
 • Utvikle kompetanse og kapasitet til å jobbe transnasjonalt og på tvers av sektorer.
 • Ivareta felles behov og prioriteringer innenfor idrettssektoren.
 • Bidra til omstilling og endring (på individuelt, organisatorisk eller sektornivå), som fører til utvikling, forbedring og nyskapende praksis.

Alle samarbeidspartnerskap må være relevant for Erasmus+-programmet. Derfor må dere vise at dere jobber med prioritert tematikk. Det finnes to slags prioriteringer:

1. Tverrgående prioriteringer som er felles for alle prosjekter:

 • Bærekraft
 • Inkludering og mangfold
 • Digitalisering
 • Demokrati og aktivt medborgerskap

2. Idrettsspesifikke prioriteringer:

 • Oppfordre til en sunn livsstil og fysisk aktivitet
 • Promotere integritet og verdier innenfor idrett
 • Promotere utdanning gjennom og innenfor idrett
 • Promotere likeverd og europeiske verdier innenfor idrett

Søkere skal i søknaden identifisere én eller flere av disse prioriteringene som de ønsker å jobbe med.

Et samarbeidspartnerskap varer mellom 12 og 36 måneder og man søker om ett av tre ulike sekkebeløp: 120.000 EUR, 250.000 EUR eller 400.000 EUR. Søkeren velger hvilket beløp de ønsker å søke om basert på hvilke aktiviteter partnerskapet ønsker å gjennomføre.

I søknaden må man beskrive hvilke aktiviteter man ønsker å gjennomføre for det omsøkte beløpet. Budsjettet vil bli evaluert etter i hvilken grad søknaden gjør rede for relevante aktiviteter og hvor mye man anslår at disse kommer til å koste. Europakommisjonen har utviklet en håndbok for den nye sekkebeløpsmodellen som vi anbefaler at man leser.

For å få et helhetlig bilde av mulighetene og kravene innenfor dette tiltaket, er det veldig viktig at man leser kapittelet om dette tiltaket (Cooperation partnerships) i Erasmus+ Programme Guide.

Slik søker du

Småskalapartnerskap idrett er et sentralisert til tak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen.

Søknad sendes til European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.

Før du begynner å skrive en søknad, bør du sjekke om prosjektideen og partnere oppfyller kravene for å søke. Disse kravene finner du mer informasjon om i Erasmus+ Programme guide.

Det er den koordinerende organisasjonen som har ansvaret for å sende inn søknaden på vegne av partnerskapet, og partnerskapet skal kun sende inn én felles søknad. De enkelte partnerne skal ikke sende noe til sitt nasjonalkontor.

Kontakt oss

Erasmus+

E-post:erasmuspluss@hkdir.no