Hopp til hovedinnhold

NORPART Utlysning 2024

• NORPART

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) lyser ut midler til prosjektpartnerskap mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og partnerinstitusjoner i utvalgte samarbeidsland i det globale sør.

Hvem kan søke

Søkeren må være en akkreditert norsk høyere utdanningsinstitusjon eller en institusjon med akkrediterte høyere utdanningsprogram.

Søknadsfrist

Utløpt
(norsk tid)

Kontakt oss

NORPART

E-post:norpart@hkdir.no