Hopp til hovedinnhold

European Language Label

• Erasmus+

Språkprisen er en oppmuntring til prosjekter som viser nye måter å lære språk på, og som dermed bidrar til å åpne for kommunikasjon og kulturforståelse samt bedre muligheter for utdannelse og arbeid.

Hvem kan søke

Den europeiske språkprisen tildeles en utdanningsinstitusjon som har fullført et Erasmus+-prosjekt med fremragende resultater innen temaet språk og språkopplæring.

Norske institusjoner melder selv sin interesse for Den europeiske språkprisen. Dette gjør man i sluttrapporten ved å hake av for at man ønsker prisen. HK-dir gjør deretter en vurdering basert på kriteriene som er beskrevet under.

Prisen er på 50.000 kroner og gjelder alle tiltak innen alle sektorer.

Søknadsfrist

Løpende

Om tilskuddet

Europeiske prioriteringer for 2023-2024

 • Supporting newly arrived migrants and displaced children and young people in their language learning needs
 • Professional development of teachers to address inclusion and intercultural dialogue, in particular in relation to the increased linguistic diversity in the classroom
 • Support to projects addressing minorities and regional languages as a means to promote equity, social cohesion and active citizenship
 • Language learning in supporting the personal growth of adult learners

Kriterier ved utvelgelse

Prosjekter som:

 • er i tråd med europeiske og nasjonale prioriteringer
 • styrker motivasjon for språklæring hos elever og/eller lærere
 • fremmer kvalitet i språkopplæringen
 • er kreative og nyskapende
 • kan inspirere andre i Norge og også har overføringsverdi til andre land og språk
 • bidrar til sosial inkludering og mangfold
 • har en klar plan for spredning av resultater

Mer om European Language Label

Les mer om European Language Label på Europakommisjonens nettsider.

Kontakt oss

Erasmus+

E-post:erasmuspluss@hkdir.no