Hopp til hovedinnhold

Erasmus+ Tverrnasjonale samarbeidsaktiviteter (TCA)

• Erasmus+

Har du lyst til å lære mer om Erasmus+ eller fordype deg i et tema som er relevant innenfor utdanningsprogrammet? Ønsker du å finne en partner for å få satt i gang et Erasmus+-prosjekt? Da kan du få støtte til å delta i Erasmus+ Tverrnasjonale samarbeidsaktiviteter (TCA)!

Hvem kan søke

Målgruppen varierer fra arrangement til arrangement.

Søknadsfrist

Løpende
(norsk tid)

Om tilskuddet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) dekker reise- og kursavgift for deg som får innvilget deltakelse på tverrnasjonale samarbeidsaktiviteter.

Arbeidsgiveren din dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften.

Slik søker du

TCA arrangeres mange ganger i året. Du finner dato og informasjon om aktuelle kurs og seminar i vår arrangementsoversikt.

Vær obs på at det er korte frister hver gang.

Rapportering og oppfølging

Når du er kommet tilbake fra seminaret sender du din reiseregning, som vanlig, til din arbeidsgiver. Samtidig sender du HK-dir en kort rapport (mal vil bli tilsendt når du har fått plass på seminaret). Din arbeidsgiver får refundert reiseutgiftene når sluttrapport og dokumentasjon på gjennomført reise er godkjent.

Kontakt oss

Erasmus+

E-post:erasmuspluss@hkdir.no