Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Erasmus+ Charter for Higher Education (ECHE)

• Erasmus+

Høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å delta i aktivitetene i Erasmus+ må ha et gyldig Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).

Hvem kan søke

Norske universiteter og høyskoler.

Søknadsfrist

25. januar 2024 kl. 16.00

Om tilskuddet

For å kunne delta i Erasmus+-programmet må institusjonen først søke om Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).

ECHE er et kvalitetsrammeverk for aktivitetene innenfor Erasmus+-programmet. Charteret inneholder en rekke prinsipper som universitetene og høyskolene forplikter seg til å overholde. Charteret inneholder også en rekke spesifikke forpliktelser institusjonene har ovenfor deltagere før, under og etter et mobilitetsopphold.

Charteret bidrar til å kvalitetssikre de aktivitetene som institusjonene deltar i. Det blir lagt vekt på at institusjonen klarer å koble deltakelsen i Erasmus+ med sin egen strategi for internasjonalisering.

Slik søker du

Det er mulig å søke om akkreditering i Erasmus+ gjennom Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) én gang i året.

Det er anbefalt å starte på en ECHE-søknad flere måneder før fristen ettersom søknaden er svært omfattende. Det er også anbefalt å sende inn søknaden noen dager før fristen, grunnet mulige tekniske utfordringer.

Dette er de oppsatte fristene for søknad om ECHE i nåværende programperiode:

  • 25. januar 2024, kl. 17:00
  • 28. januar 2025, kl. 17:00
  • 27. januar 2026, kl. 17:00
  • 26. januar 2027, kl. 17:00

Vi kan ikke garantere at disse fristene ikke endrer seg, og anbefaler derfor å følge med på Europakommisjonen sine nettsider før innsendelse av søknad.

Krav til søknaden

Institusjonene må gjennomføre en forenklet eller full søknadsprosess. Begge prosessene benytter samme søknadsskjema.

Søknadsskjema og søknadsveiledning ligger i Funding & tenders-portalen (ec.europa.eu).

Forenklet prosess

Institusjoner som allerede har ECHE fra programperioden 2014-2020, og som har vært aktive i en av de tre siste utlysningene i Erasmus+ 2017-2020, kan gjennomføre en forenklet fornyelsesprosess av sitt ECHE. Aktuelle institusjoner har fått direkte informasjon fra HK-dir om dette.

Full prosess

Nye institusjoner eller inaktive ECHE-institusjoner må gjennomgå en full søknadsprosess.

Slik endrer du inneværende charter

Informasjon om hvordan du går frem for å endre status i nåværende charter i forbindelse med sammenslåinger eller splitting av institusjoner, navn på institusjonen, LEAR-koordinator og/eller Erasmus+-koordinator, finner du i Erasmus+-håndboken under "endringsprosedyrer" .

For beskjed om fusjon/endring sender du skjemaet "Institutional profile change of status of the higher education institution" til HK-dir.

Rapportering og oppfølging

Ingen rapporteringskrav.

Kontakt oss

Erasmus+ høyere utdanning

E-post:erasmus@hkdir.no