Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Oversikt over godkjenningsmyndigheter

Nedenfor finner du en oversikt over godkjenningsmyndigheter som godkjenner søknader for lovregulerte yrker som er regulert av Yrkeskvalifikasjonsdirektivet (2005/36/EF).

Hvis du ønsker å se en oversikt over alle yrker som omfattes av yrkeskvalifikasjonsdirektivet i Norge, finner du det i Yrkesliste – lovregulerte yrker.

Arbeidstilsynet

Telefonnummer:

73 19 97 00

Direktoratet for byggkvalitet

Telefonnummer:

22 47 56 00

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Telefonnummer:

21 02 18 60

Direktoratet for mineralforvaltning

Telefonnummer:

73 90 46 00

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Telefonnummer:

33 41 25 00

Finanstilsynet

Telefonnummer:

22 93 98 00

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Telefonnummer:

24 16 88 00

Kartverket

Telefonnummer:

32 11 80 00

Miljødirektoratet

Telefonnummer:

73 58 05 00

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Telefonnummer:

22 82 46 00

Nasjonalbiblioteket

E-post:

nb@nb.no

Telefonnummer:

23 27 60 00

Norges vassdrags- og energidirektorat

E-post:

nve@nve.no

Telefonnummer:

22 95 95 95

Statens vegvesen

Telefonnummer:

22 07 30 00

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Telefonnummer:

22 00 75 00