Hopp til hovedinnhold

Språkkrav - generell studiekompetanse

Kravet til generell studiekompetanse består av både et utdanningskrav og krav til språkkunnskaper i engelsk og norsk. Denne siden viser krav til språkkunnskaper.

Sist oppdatert : 15. november 2023

Dokumentasjon av engelskkunnskaper

Krav om å dokumentere kunnskaper i engelsk er bestemt ut fra hvilket land du har bakgrunn fra. Hvert land med landoppslag i listen over generell studiekompetanse (GSU-listen)har spesifisering om det er krav til å dokumentere kunnskaper i engelsk eller ei.

Hvis landet har oppføring med engelskkrav «Ja» i GSU-listen, kan du se i oversikten nedenfor hva som kreves.

En del land kan ha fritak fra denne regelen og fritakene er oppført i de spesifikke landoppslagene.

Test som oppfyller engelskkrav

Søkere som ikke fyller kravet i engelsk, kan ta en av følgende tester eller prøver:

Dokumentere engelskkunnskap

I tillegg har du dokumentert tilstrekkelige engelskkunnskaper hvis du:

 • har en fullført eller påbegynt universitetsgrad i engelsk språk og litteratur der du har bestått emner i engelsk som utgjør minst 60 ECTS eller tilsvarende.
 • har fullført ett år på videregående eller ett års universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk.
  Utdanning fra USA og Canada må dokumenteres med official transcript sendt direkte fra lærestedet. Se mer informasjon på nettiden "Hva må du laste opp?" På informasjonssidene for USA og Canada.
 • har fullført en engelskspråklig mastergrad.

Søkere kan i særskilte tilfeller dokumentere engelskkunnskaper på annen måte.

Dokumentasjon av norskkunnskaper

Alle søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk jf. § 2-2 i forskrift om opptak til høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15.01.2017.

 • Norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole
 • Norskprøven for voksne innvandrere fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge) med minst B2 i alle fire ferdigheter.
 • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene.
 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter fra et norsk universitet eller høgskole.
 • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig og muntlig (Bergenstesten) med resultat «Bestått» på begge prøver.
  • Har du tatt den skriftlige testen før høsten 2009, må du ha minst 450 poeng.
  • Har du tatt den muntlige testen før høsten 2009, må du ha minst 500 poeng.
 • Innføring av ny kombinasjon: Fra opptaket til studieåret 2023-2024 er det mulig å kombinere resultatet av delprøver i Test i norsk, høyere nivå (Bergenstesten) og Norskprøven for voksne innvandrere. Følgende kombinasjoner er gyldige:
  • Bestått skriftlig Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten) + B2 eller bedre på avsluttende prøve i norsk muntlig fra Norskprøven, eller
  • Bestått muntlig Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten) + B2 eller bedre på avsluttende prøver i leseforståelse, lytteforståelse og skriftlig framstilling fra Norskprøven

Universiteter og høgskoler kan godta annen dokumentasjon av norskkunnskaper.

Søkere fra andre nordiske land som har utdanning som gir generell adgang til høyere utdanning i hjemlandet trenger ikke avlegge norskprøve.

Dersom du mangler ett / to år med universitetsutdanning for å oppnå generell studiekompetanse, må du ta eksamen i norsk på Vg3 nivå (393 timer) i norsk videregående skole. Med andre ord kan du ikke ta de andre alternativene for å oppnå generell studiekompetanse.