Hopp til hovedinnhold

Om godkjenning som styrer eller pedagogisk leder

Personer med utenlandsk utdanning må få godkjent yrkeskvalifikasjonen sin før de kan få fast stilling som styrer eller pedagogisk leder i en norsk barnehage.

Sist oppdatert : 9. april 2024

Hvem må ha godkjenning?

I Norge er det er krav om barnehagelærerutdanning eller annen utdanning rettet mot pedagogisk arbeid og ledelse i barnehage for å kunne jobbe som styrer eller pedagogisk leder i en barnehage.

Alle med utenlandske kvalifikasjoner må ha godkjent yrkeskvalifikasjonen sin før fast tilsetting som styrer eller pedagogisk leder i Norge. Norsk barnehagelærerutdanning kvalifiserer for begge yrkene, og vi gir én felles godkjenning for styrer og pedagogisk leder.

Det er kun styrer og pedagogisk leder som er regulerte yrker i barnehage, og det er kun disse yrkene som krever godkjenning.

Det kan likevel være krav om godkjenning hvis stillingen skal bidra til å oppfylle kravet om pedagogisk bemanning i barnehagen, selv om stillingen heter noe annet enn pedagogisk leder. Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Hvis stillingen din skal bidra til å oppfylle kravet om pedagogisk bemanning, må du ha godkjenning som styrer og pedagogisk leder.

Kan du jobbe i barnehage uten godkjenning?

Uten godkjenning kan du jobbe som styrer og pedagogisk leder i barnehage hvis kommunen gir dispensasjon fra utdanningskravet. Hvis du søker på en jobb som pedagogisk leder i en barnehage, er det arbeidsgiver som søker om dispensasjon fra kommunen. Du kan med andre ord søke på alle typer stillinger i norske barnehager, også før du har fått godkjenning.

Du kan også jobbe som barnehagelærer eller pedagogisk leder uten godkjenning hvis barnehagen allerede har dekket minstekravet til antall pedagogiske ledere og stillingen din kommer i tillegg til dette.

Hvis du har en barnehagelærerutdanning eller tilsvarende fra utlandet, vil det uansett være lurt å søke om godkjenning for å se om du oppfyller kravene.

Hvis du ønsker å søke på andre stillinger i norske barnehager, trenger du ikke ha godkjenning av yrkeskvalifikasjonen din. Det er arbeidsgiver som skal vurdere om du er kvalifisert for yrker som ikke er regulert i norsk lov.

Dette trenger du for å bli godkjent

For å få godkjenning som styrer og pedagogisk leder, må du ha en yrkeskvalifikasjon som tilsvarer styrer eller pedagogisk leder fra et annet land, og/eller en utenlandsk utdanning som kan sammenlignes med den norske barnehagelærerutdanningen.

Vi vurderer om yrkeskvalifikasjonen din oppfyller kravene til nivå, omfang, faglig fordypning, pedagogisk kompetanse og kunnskaper, ferdigheter og innsikt i norske samfunnsforhold og barnehageforhold. I denne vurderingen kan relevant arbeidserfaring og livslang læring bidra til å oppfylle kravene.

Vi krever at utdanningen er rettet mot pedagogisk arbeid og ledelse i barnehage, og at utdanningen inneholder

 • tilsvarende 30 studiepoeng i pedagogikk rettet mot barn i barnehagealder (0-6), inkludert p praksisopplæring i barnehage under utdanningen
 • samfunnsfag og religion, livssyn og etikk
 • praktiske og estetiske fag som drama, forming, fysisk fostring og musikk
 • realfag som naturfag med miljølære og matematikk

Kravet til nivå og omfang avhenger av om du har rett til å utøve yrket i Norge etter yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Dette gjelder normalt personer med lærerkvalifikasjoner fra et EØS-land eller Sveits.

I tillegg er det krav om kjennskap til norske samfunnsforhold og barnehageforhold.

Krav om kjennskap til norske barnehager

Det er i tillegg krav om kunnskaper, ferdigheter og innsikt i norske samfunnsforhold og barnehageforhold. Du kan oppfylle dette kravet ved å dokumentere ett års arbeidserfaring fra norsk barnehage.

Kravet gjelder ikke for søkere som har norsk, samisk, svensk, dansk, islandsk, finsk eller færøysk som førstespråk.

Hvis du er barnehagelærer eller tilsvarende fra utlandet, og har lyst til å jobbe i barnehage i Norge, oppfordrer vi deg til å søke om godkjenning som styrer og pedagogisk leder så fort som mulig, samtidig som du forsøker å få deg en jobb i barnehage. Hvis utdanningen din ikke oppfyller alle kravene for godkjenning, kan du da jobbe med å oppfylle flere krav parallelt med at du jobber i norsk barnehage for å oppfylle kravet om kunnskaper, ferdigheter og innsikt i norske samfunnsforhold og barnehage.

Krav om ferdigheter i norsk for å jobbe i barnehage

Det er egne nasjonale krav til norskferdigheter for å bli ansatt i barnehage og det er krav om norskferdigheter for å jobbe som styrer eller pedagogisk leder.

Du trenger ikke oppfylle kravet for å få godkjenning som styrer og pedagogisk leder, men arbeidsgiver skal vurdere om dine norskferdigheter oppfyller kravet før du ansettes.

Hva trenger vi å vite om deg som søker?

Vi trenger å vite hva slags utdanning du har fullført, og hvilke kvalifikasjoner dette har gitt deg i utlandet.

Gjennom saksbehandlingen skal vi finne ut hva du er kvalifisert for i utdanningslandet. Vi skal finne ut om

 1. du har fullført en utdanning som kvalifiserer for arbeid som tilsvarer styrer eller pedagogisk leder i barnehage i utdanningslandet
 2. dokumentene er ekte
 3. alle dokumentene er utstedt til deg
 4. utdanningen og kvalifikasjonen oppfyller kravene for godkjenning

For å gjøre dette, trenger vi kopi av dokumenter på originalspråket og i oversettelse som viser og bekrefter:

 • hvem du er: din identitet
 • hvilke utdanninger og kvalifikasjoner du har oppnådd: dine vitnemål
 • innholdet i utdanningene dine: karakterutskrifter eller vitnemålstillegg
 • praksisopplæring i barnehage under utdanningen: bekreftelse på praksis under utdanningen fra lærestedet eller utdanningsmyndigheter hvis det ikke står i utdanningsdokumentene
 • yrkeskvalifikasjonen din: bekreftelse på at du er kvalifisert barnehagelærer eller tilsvarende i et annet land
 • arbeidserfaring som styrer eller pedagogisk leder i barnehage i Norge eller utlandet: arbeidsattester fra styrer eller barnehagen som beskriver dine oppgaver og ansvar, hvor lenge du jobbet (tidsperiode) og hvor mye du jobbet (stillingsprosent).