Hopp til hovedinnhold

Lærer i skole - hva må du laste opp?

Det er viktig at du laster opp all nødvendig dokumentasjon når du søker. Da vil vi kunne starte saksbehandlingen tidligere og du vil få resultatet raskere.

Sist oppdatert : 28. juni 2024

Vi krever dokumentene på originalspråk og i oversettelse. Last opp alle sidene i dokumentene dine i PDF-format.

ID-dokument

Du må laste opp kopi av identitetsdokumentet:

Last opp den siden som viser navn, fødselsdato og bilde. Hvis denne informasjonen er på ulike sider, må alle sidene som inneholder navn, fødselsdato og bilde lastes opp.

Gyldige identitetsdokumenter er:

Navneendring

Dersom du har et annet navn på utdanningsdokumentene enn hva du heter nå, må du sende inn dokumentasjon på navneendringen.

Gyldige bevis for navneendring er:

 • vigselsattest (norsk eller utenlandsk) der både det gamle og det nye navnet kommer frem
 • skilsmisseattest (norsk eller utenlandsk) der både det gamle og det nye navnet kommer frem
 • bekreftelse på navneendring fra offentlig myndighet i det landet du har skiftet navn
 • bekreftelse på navneendring fra Folkeregisteret (skatteetaten.no)

Du må laste opp oversettelse hvis originalbeviset er utstedt på et annet språk enn norsk, dansk, svensk, islandsk, finsk eller engelsk.

Vitnemål

Vitnemålet ditt er det endelige beviset på at du har fullført en utdanning, en grad eller en kvalifikasjon. Hva dette heter, varierer fra land til land. I mange land heter det diplom. Hvis du ikke har fått endelig vitnemål fra lærestedet ditt, må du forklare dette i søknaden og skrive når du forventer å få dette.

Karakterutskrift eller vitnemålstillegg

En karakterutskrift eller vitnemålstillegg heter i dag i mange land «diploma supplement» eller «transcript of records».

Dette dokumentet inneholder mer informasjon om kvalifikasjonen og utdanningen. Det gir blant annet mer informasjon om innholdet i utdanningen din, og om studiebelastningen av de ulike emnene, som for eksempel antall timer eller studiepoeng.

Du kan også dokumentere innholdet i utdanningen med eksamensoversikter eller programbeskrivelser fra lærestedet. Det som er viktig, er at vi kan lese av hvilke emner eller fag utdanningene dine inneholder, og hvor mange timer eller studiepoeng (for eksempel ECTS, credits eller credit hours) du fullførte i de ulike fagene.

Tilleggskrav for enkelte land

Hvis du har høyere utdanning som lærer fra Kina eller Pakistan er det egne dokumentasjonskrav til vitnemålet og karakterutskriftene.

Hvis du har høyere utdanning som lærer fra Canada, Eritrea, Etiopia, Filippinene, Hong Kong, Kamerun, Macau, Nigeria, Sudan, Sør - Sudan, Taiwan eller USA, må du be lærestedet ditt om å sende karakterutskriftene dine direkte til oss.

Praksisopplæring under utdanningen

Et av kravene for godkjenning som lærer er at utdanningen inneholder en veiledet og vurdert praksisopplæring i grunnskole eller videregående skole.

Hvis dette ikke er tydelig i utdanningsdokumentene dine, må du legge ved en bekreftelse på at du fullførte praksis i skole under utdanningen fra lærestedet ditt.

Dokumentasjon på yrkeskvalifikasjon

Vi trenger å vite hva utdanningen din kvalifiserer for i utdanningslandet, og vi trenger å vite om utdanningen din kvalifiserer for et yrke som tilsvarer lærer i grunnskole eller videregående skole i Norge.

Hvis du har en lisens, autorisasjon eller offisiell statseksamen- eller prøve fra utdanningslandet, bør du laste opp en kopi av denne.

Hvis det ikke er klart fra utdanningsdokumentene dine at utdanningen kvalifiserer deg som lærer i grunnskole eller videregående skole, må du legge ved en bekreftelse på dette fra utdanningsmyndighetene eller godkjenningsmyndighetene i utdanningslandet.

Utdannings- og godkjenningsmyndighet kan for eksempel være et departement eller et direktorat under regjeringen i landet, slik som Kunnskapsdepartementet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er utdannings- og godkjenningsmyndigheter i Norge.

Arbeidsattester

Du bør dokumentere arbeidserfaring med arbeidsattester, også fra utlandet. Dette kan telle positivt i behandlingen av søknaden din. Arbeidsattestene dine skal være fra arbeidsgiveren din og de skal bekrefte innhold, varighet og omfang av arbeidet du har gjort. Arbeidsattester skal med andre ord inneholde informasjon om

 • stillingstittel, inkludert beskrivelse av ansvar og oppgaver
 • stillingsprosent
 • varighet og tidsperiode (fra dato til dato)

Oversettelser

Dokumenter (for eksempel diplom, fag- eller svennebrev, karakterutskrifter og bevis for navneendring) utstedt på et annet språk enn engelsk eller et nordisk språk må oversettes til norsk eller engelsk.

Vi aksepterer følgende:

 • Oversettelser gjort av statsautorisert translatør. Du finner statsautoriserte translatører i Translatørportalen , nettsiden for Statsautoriserte translatørers forening (STF).
 • Oversettelser gjort av annen profesjonell oversetter i Norge eller utlandet, tolketjenesten, ambassader osv. Du kan også finne oversettere ved å søke i Brønnøysundregisteret .
 • Engelskspråklige utdanningsdokumenter utstedt av lærestedet du studerte ved, eller myndigheten som har utstedt svennebrevet ditt.
 • Dokumenter som er utstedt på islandsk eller finsk. Likevel anbefaler vi at dokumentene er oversatt til norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å sikre en raskere behandling av saken din. Det kan også være at saksbehandler vil måtte kreve oversettelse av islandske eller finske dokumenter.

Vi krever ikke at oversettelser er apostillert.

Det må komme fram av dokumentene hvem som har oversatt dem. Hvis de innsendte oversettelsene ikke er gode nok, forbeholder vi oss retten til å be om nye.

Vi aksepterer ikke oversettelser gjort av deg selv eller andre privatpersoner.

Tekniske krav til dokumentene du laster opp

 • Skann dokumentene, og sjekk at de er lette å lese før du laster dem opp i søknaden.
 • Hvis et dokument består av flere sider, må de skannes samlet og lastes opp i én fil. Et dokument kan for eksempel være vitnemål, karakterutskrift, Diploma Supplement, ID, navneendring, oversettelser eller en arbeidskontrakt.
 • Bruk kun PDF-format.
 • Ikke bruk komprimerte filer (som for eksempel ZIP- eller RAR-filer).
 • Hvis det er tekst på baksiden av dokumentene, er det viktig at du tar med denne siden også.
 • Hvis dokumentet ditt er i farger, bør det også skannes i farger.
 • Gi filen du sender inn et kort og beskrivende navn, for eksempel karakterutskrift, oversettelse vitnemål, opplæring i skole, praksis i bedrift, navneendring.

Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å slette dokumenter når du har sendt inn søknaden din.

Falske eller misvisende opplysninger kan føre til at du blir politianmeldt.