Hopp til hovedinnhold

World Higher Education Database

Nettsted/verktøy

Nettstedet inneholder en oversikt over utdanningsinstitusjoner som regnes å være på universitetsnivå.

Utviklet av: The International Association of Universities (IAU)

Listen er basert på en database som vedlikeholdes av International Association of Universities. Du vil normalt kunne få akademisk godkjenning av en høyere utdanning tatt ved lærestedene på denne listen, men den er ingen garanti for at godkjenning vil kunne gis.

Listen er ikke fullstendig. At et lærersted ikke finnes på denne listen, er derfor i seg selv ingen grunn til å nekte opptak eller godkjenning.