Hopp til hovudinnhald

Studiet i realkompetansevurdering

Nettstad/verktøy

Studiet ved OsloMet rettar seg mot fagpersonar, veiledere og administrativt tilsette på alle utdanningsnivå og ellers i fagmiljø som jobbar med kompetanseutvikling av vaksne.

Utviklet av: OsloMet