Hopp til hovedinnhold

Samordna opptak

Nettsted/verktøy

Et service- og koordineringsorgan for opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler og til høyere yrkesfaglig utdanning.

Utviklet av: Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse

Om Samordna opptak

Samordna opptak (SO) ble opprettet i 1994 av Utdannings- og forskningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet) som et service- og koordineringsorgan for opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler. I dag koordinerer Samordna opptak opptaket til 27 universiteter og høgskoler og 23 fagskoler.

Hva er det samordna opptaket?

Hovedprinsippet i det samordna opptaket er én søknad per person. En person/søker kan søke ti studier i prioritert rekkefølge. Søkeren får tilbud om studieplass på sitt høyest prioriterte studieønske hvor søkeren er kvalifisert, og har nok poeng til en studieplass i konkurranse med andre søkere.

Hver søker tildeles en hovedsaksbehandler: Hovedsaksbehandler er som regel lærestedet for studiet på førsteprioriteten. Der får søkeren poengtall og kvalifiserings-statuskoder basert på den bakgrunnen og kvalifikasjonen søker har, og hvilke studier søker har søkt.

Samordna opptak ble en del av direktoratet 1. januar 2022.