Hopp til hovudinnhald

Ressurs for rettleiarar i karrierekompetanse

Nettstad/verktøy

For grupperettleiarar og lærarar som skal planleggje og gjennomføre timane i temaområdet Karrierekompetanse Karrierekompetanse i standardelementet Livsmestring i eit nytt land.

Utviklet av: Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse

Ressursen inneheld fagstoff og nyttige lenkjer, forslag til oppgåver og tips til førebuing for rettleiarane/lærarane. Ressursen må sjåast i samanheng med dei generelle anbefalingane for gjennomføring som finst i Fagressurs for introduksjonsprogrammet, Livsmestring i eit nytt land, hos Imdi.