Hopp til hovudinnhald

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Ressurs for rettleiarar i karrierekompetanse

Nettsted/verktøy

For grupperettleiarar og lærarar som skal planleggje og gjennomføre timane i temaområdet Karrierekompetanse Karrierekompetanse i standardelementet Livsmestring i eit nytt land.

Utviklet av: Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse

Ressursen inneheld fagstoff og nyttige lenkjer, forslag til oppgåver og tips til førebuing for rettleiarane/lærarane. Ressursen må sjåast i samanheng med dei generelle anbefalingane for gjennomføring som finst i Fagressurs for introduksjonsprogrammet, Livsmestring i eit nytt land, hos Imdi.